Rektorat, 19.10.2017

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Milena MačićUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

KOTOR

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještava se javnost da će kandidat Mačić Milena javno braniti magistarski rad pod nazivom "Uticaj primjene standarda menadžmenta na bolju zaštitu voda na primjeru bokokotorskog zaliva", pred Komisijom u sastavu:

 

Prof. dr Aleksa Vučetić, predsjednik Komisije,

Prof. dr Milan Perović, mentor,

Doc dr Vesna Vujačić, član.

 

Odbrana će se održati dana 23.10.2017. godine sa početkom u 13 časova, u Svečanoj sali Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotor.