Rektorat, 23.10.2017

Doktorska disertacija / Prirodno-matematički fakultet / mr Goran PopivodaUniverzitet Crne Gore

Prirodno-matematički fakultet u Podgorici

 

O B A V J E Š T A V A

 

Mr  GORAN POPIVODA brani doktorsku disertaciju pod nazivom

 

EKSTREMI USLOVNO-GAUSOVIH PROCESA

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr Siniša Stamatović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici – mentor;
  2. Dr Pavle Mladenović, redovni profesor Matematičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu;
  3. Dr Žana Kovijanić-Vukićević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici;
  4. Dr Svjetlana Terzić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici;
  5. Dr Božidar Popović, docent  Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici.

 

Odbrana će se održati u subotu 28. 10. 2017. godine sa početkom u 12 sati u Sali 225 zgrada Tehničkih fakulteta.