Rektorat, 23.10.2017

Magistarski rad / Pomorski fakultet / Marko PopovićUNIVERZITET CRNE GORE

Pomorski fakultet Kotor daje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

Kandidat  Marko Popović,  javno će braniti magistarski rad  “ Motorway of the sea: Modeliranje i razvoj“  dana  27. oktobra 2017. godine (petak), sa početkom u  11.00 časova.

 

Kandidat  će svoj magistarski rad  braniti pred  Komisijom za odbranu koja je formirana na sjednici Vijeća Fakulteta dana  12.06.2017. godine u sastavu:

 

-        Dr Drago Šerović, Pomorski fakultet Kotor, predsjednik,

-        Prof.dr Romeo Meštrović, Pomorski fakultet Kotor, član,

-        Prof.dr Branislav Dragović, Pomorski fakultet Kotor,mentor.

 

 

 

 Kotor, 23.10.2017. godine

                                                                             Pomorski fakultet Kotor

                                                                          Postdiplomske magistarske studije