Rektorat, 23.10.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Anđela ĐelevićUNIVERZITET CRNE GORE

EKONOMSKI FAKULTET

PODGORICA

 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA : ANĐELA ĐELEVIĆ

DOSIJE BR: M 11/46 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

                                                                                                                                       

NAKNADE MENADŽMENTU U FUNKCIJI RJEŠAVANJA AGENCIJSKIH PROBLEMA

Mentor: Prof.dr Milan Lakićević

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I ODJELJKU BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI

15 DANA, OD 23.10. 2017. DO 06.11. 2017. GODINE.


EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI

VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 23.10. 2017. GODINE