Rektorat, 23.10.2017

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Ivana KoprivicaUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

NIKŠIĆ

 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistrand Ivana Koprivica, javno će braniti magistarski rad na temu: ’’Morfološke, motoričke i funkcionalne razlike učenika osnovnih škola u zavisnosti od njihove sportske usmjerenosti’’, pred Komisijom u sastavu:

  1. Doc. dr Aldijana Muratović, predsjednik
  2. Doc. dr Dragan Krivokapić, mentor
  3. Doc. dr Stevo Popović, član

 

 

Odbrana će se održati dana 30.10.2017.godine sa početkom u 11:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.