Rektorat, 31.10.2017

Budući lideri studiraju Fakultet političkih naukaBudući lideri studiraju Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore studentima nudi širok spektar znanja, vještina i opšteg obrazovanja, ali i mogućnosti da razvijaju komunikacione i vještine javnog nastupa, uspješnog pregovaranja uz kulturu dijaloga i argumentovanu debatu. Po prirodi materije koja se na Fakultetu izučava, kod studenata se razvijaju liderske sposobnosti - kazao je u intervjuu za web portal Univerziteta Crne Gore dekan Fakulteta političkih nauka prof dr. Saša Knežević. On je najavio da je u pripremi tribina na kojoj bi periodično gostovali istaknuti alumnisti Fakulteta političkih nauka s ciljem da studentima predstave iskustva tokom studija i u kasnijem periodu.   

UCG:  Koja je ključna razlika između svršenog studenta Vašeg Fakulteta u odnosu na njegove kolege sa drugih visokoškolskih ustanova u smislu stečenog znanja i vještina, zapošljivosti, osposobljenosti za samostalni i timski rad?

KNEŽEVIĆ: Fakultet političkih nauka zainteresovanim studentima nudi širok spektar znanja i vještina koje mogu primijeniti u zavidnom broju oblasti. Široko tumačenje političke nauke, ali i politike uopšte, koje je zastupljeno u kurikulumima tri studijska programa koja se izvode na osnovnim studijama, omogućavaju budućnost koja nije vezana samo za javni, već i privatni sektor. Osim širokog opšteg obrazovanja, iskustvo na FPN-u studentima može donijeti razvoj komunikacionih vještina, javnog nastupa, uspješnog pregovaranja uz kulturu dijaloga i argumentovanu debatu. Po prirodi materije koja se na Fakultetu izučava, kod studenata se razvijaju liderske sposobnosti, a kroz veliki broj studentskih organizacija njeguje se timski duh i poznavanje funkcionisanja organizaciono složenijih sistema. Uz ponuđena znanja, studenti koji pokažu dovoljno interesovanja, truda i zalaganja mogu se nametnuti kao konkurentni na tržištu rada – kompletne ličnosti, budući lideri koji poznaju prednosti i mane različitih sistema, opremljeni komunikacionim vještinama neophodnim da iz svojih kolega izvuku maksimum, a javnosti prezentuju svoju ideju ili proizvod u najboljem mogućem svjetlu. Neophodno je naglasiti da, dakako, uz dobro poznavanje stranih jezika koji se intenzivno izučavaju na FPN-u, njihova znanja i vještine mogu izaći daleko izvan crnogorskih okvira. Svjesni smo da se uspjeh može postići samo kontinuiranim učenjem i radom na sebi, zato se studentima nudi niz vannastavnih aktivnosti zastupljenih kroz rad studentskih organizacija.

UCG: Imaju  li vaši studenti dovoljno praktične nastave za uspješno sticanje znanja za profesiju za koju se obrazuju?

KNEŽEVIĆ: Fakultet političkih nauka razvija polivalentne obrazovne profile iz oblasti društveno humanističkih nauka. U protekliImageh desetak godina identifikovani su različiti primjeri mobilnosti naših bivših studenata na tržištu rada, u Crnoj Gori, regionu i inostranstvu (mahom države EU). Proces profilisanja njihovih karijernih orijentacija se kretao u različitim smjerovima, veliki broj se zaista identifikovao sa bazičnim obrazovnim usmjerenjem (politikolozi, novinari, socijalni radnici), ali se jedan broj studenata, usljed promjenljivih trendova na tržištu rada, prilagodio i za izazove u profesijama za koje se na osnovnim studijama nijesu pripremali u okvirima formalnog koncepta visokog obrazovanja. Takođe, postoje primjeri profesionalne adaptacije na izazove za profesije koje Fakultet političkih nauka bazično razvija ali su individulane ideje o karijernoj orijentaciji bile drugačije tokom procesa studiranja. Na primjer, diplomirani socijalni radnici svoje karijere grade u svijetu medija kao novinari za oblast socijalne problematike, ili diplomirani politikolozi za oblast međunaronih odnosa karijerno sebe orijentišu na oblasti menadžmenta ili marketinga. Nezavisno od individualnih karijernih izbora, praktična nastava na Fakultetu političkih nauka u prethodnom periodu imala je više spoznajni karakter u vezi sa sticanjem svijesti o karakteristikama potencijalne profesije, nego što je u klasičnom smislu predstavljala nadogradnju postojećeg znanja stečenog na Fakultetu. Naime, implementirani koncept visokog obrazovanja nije u formalnom smislu insistirao na praktičnom obrazovanju koje bi bilo vrednovano kroz određeni broj kredita, ili pretočeno u određeni broj sati koje student sedmično mora provesti u nekoj instituciji ili organizaciji. Postoje izuzeci (primjeri studijskih programa za socijalnu politiku i socijalni rad ili novinarstva, gdje su postojali organizovani vidovi praktične nastave, ili studijski program međunarodni odnosi u okviru kojeg su se organizovale posjete institucijama relevantim za oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa), koji su se ipak svodili na inicijative predmetnih nastavnika ili napore fakulteta da studentima mimo formalno postavljenog nastavnog plana i programa obezbijedi određene praktične aktivnosti. Suštinski izazov koji stoji pred Fakultetom političkih nauka u narednom periodu tiče se načina na koji će praksa, kao integralni dio nastavnih planova i programa, biti implementirana u saradnji sa našim nastavnim bazama, a da ona zaista predstavlja unapređenje profesionalnih kapaciteta naših studenata. Ukoliko savremeno postavljen nastavni plan i program sa integrisanom praksom ne prate jasno razrađeni programi monitoringa i evaluacije sprovednih aktivnosti teško možemo tvrditi da je samo postojanje prakse dovoljno za kvalitenije profesionalno usavršavanje. Od veliki važnosti je i spremnost studenata da ovako postavljen model studiranja isprate svojim angažovanjem uz poštovanje akademskih principa i standarda.

UCG: Je li praktična nastava aktuelnim reformama podspješena?

KNEŽEVIĆ: Svakako da jeste u dijelu inkorporiranja prakse kao obavezne nastavne aktivnosti, kako u okviru nastavnog kursa, tako i na nivou studijske godine, ali ćemo njenu pravu vrijednost moći identifikovati tek tokom i nakon procesa implementacije. S obzirom na to da je generacija koja studira po reformisanom planu i programu tek na početku procesa studiranja, teško možemo preciznije analizirati intenzitet pomaka u realizaciji praktične nastave. Očekujemo da se u narednom periodu detaljnije razrade mehanizmi monitoringa praktične nastave i intenzivira saradnja sa koordinatorima prakse ispred imenovanih nastavnih baza kako bi efekat praktične nastave bio potpun.

UCG: Puno se govori o održivosti obrazovanja i njegovoj razvojnoj komponenti. Može li se Vaša ustanova pohvaliti sa adekvatnim prostornim i drugim  kapacitetima za nesmetano ostvarivanje obrazovne i naučno-istraživačke djelatnosti?

KNEŽEVIĆ: Smatram da su prostorno-tehnički kapaciteti Fakulteta političkih nauka na zadovoljavajućem nivou. Fakultet se prostire na 1600m2, ima pet amfiteatara i jednu manju salu, biblioteku u sklopu koje je računarska sala. Sav prostor je pokriven wi-fi signalom. U planu su dalja unapređenja internet mreže, koje se prije svega odnose na jačinu signala i protok, a u kontinuitetu uvećavamo i bibliotečki fond.

UCG: Internacionalizacija i povezivanje naučno-istraživačkog prostora obavezujući je zahtjev savremenog evropskog obrazovnog prostora.  U tom smislu, kako ocjenjujete međunarodnu saradnju Vašeg Fakulteta?

KNEŽEVIĆ: Posljednjih godina, međunarodna saradnja Fakulteta političkih nauka značajno je intenzivirana. Samo tokom protekle akademske godine, dvadesetak studenata našeg Fakulteta boravilo je, u okviru Erasmus+, CEEPUS i bilateralnih programa saradnje, na razmjeni na univerzitetima u regionu, Centralnoj i Zapadnoj Evropi. Istovremeno, veći broj profesora s ovog prostora, boravio je na našoj fakultetskoj jedinici. Uz to, u saradnji s univerzitetima iz inostranstva, Fakultet je u proteklom periodu realizovao više istraživačkih projekata i, u junu 2017. godine, organizovao veliku međunarodnu konferenciju o političkom ponašanju na Balkanu.

UCG: Na koju aktivnost (projekat) Vašeg fakulteta biste posebno ukazali i zašto?

KNEŽEVIĆ: U proteklom periodu pokrenuto je više aktivnosti u cilju obogaćivanja akademskog života na Fakultetu političkih nauka. Zahvaljujući kvalitetnoj saradnji s Turskim kulturnim centrom i Francuskim institutom, našim studentima je omogućeno da, pod veoma povoljnim uslovima, pohađaju kurseve turskog i francuskog jezika na Fakultetu. U okviru redovne javne tribine tokom prethodne i ove godine gostovao je veći broj diplomata, bivših i sadašnjih, među kojima su i neki ministri spoljnih poslova iz zemalja EU. Po uzoru na slične prakse na svjetskim univerzitetima, na Fakultetu političkih nauka organizovan je istraživački seminar u okviru kog naši postdiplomci imaju priliku da pred profesorima i studentima izlože rezultate svog naučnog rada, i od njih dobiju korisne sugestije i komentare. U pripremi je i organizacija tribine na kojoj bi periodično gostovali istaknuti alumnisti Fakulteta političkih nauka, s ciljem da našim studentima predstave svoja iskustva tokom boravka na Fakultetu i u kasnijem periodu.