Rektorat, 21.01.2021

Senat UCG dao pozitivno mišljenje o Elaboratu o opravdanosti osnivanja interdisciplinarnog doktorskog studijskog programa Održivi razvojFoto

 

Senat Univerziteta Crne Gore je na današnjoj sjednici dao pozitivno mišljenje o Prijedlogu Elaborata o opravdanosti osnivanja interdisciplinarnog doktorskog studijskog programa Održivi razvoj Univerziteta Crne Gore - Centra za doktorske studije.

Na sjednici, kojom predsjedava rektor Univerziteta prof. dr Danilo Nikolić, ovaj prijedlog je usvojen na osnovu mišljenja Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore o osnivanju ovog programa.

„Riječ je o prvom programu doktorskih studija ovog tipa, na engleskom jeziku, koji je na Univerzitetu Crne Gore nastao kao ishod programa Erasmus+ za izgradnju kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja, odnosno projekta MARDS (Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm), koji se odnosi na reformu doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji“, kazao je rektor Nikolić.

Tema današnje sjednice je bilo i izvršenje pravosnažne i izvršne Presude Višeg suda u Podgorici, kojom je usvojen tužbeni zahtjev dr Dušana Bugarina da se poništi odluka Univerziteta Crne Gore donešena 28. maja 2014. godine o izboru kandidata po konkursu koji je objavljen 21. juna 2014. godine.

Konkurs je bio raspisan za predmete na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na period od pet godina:  Biohemija biljaka, Biohemija životnja, i Fiziologija biljaka. Na Konkurs su se prijavila samo dva kandidata: dr Bugarin i prof. dr Gordana Šebek.

Presuda je postala pravosnažna 2. jula 2019. godine, ista je stigla na adresu UCG 23. jula, dok je rok za donošenje nove odluke bio 2. avgust 2019. godine, u vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora.

Rektor Nikolić je obavijestio članove Senata UCG da je greškom administracije o ovom slučaju obaviješten tek 14. januara 2021. godine, po dolasku dopisa dr Bugarina, zbog čega je pokrenut disciplinski postupak protiv odgovornih lica.

Na predlog Rektora, Senat je jednoglasno usvojio odluku kojom se Biotehnički fakultet UCG obavezuje da predloži nove članove Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, po Konkursu UCG iz 2014. godine, za izbor u akademsko zvanje za pomenute predmete.  

Danas je, takođe, usvojen prijedlog Uređivačkog odbora za publikovanje šest rukopisa kao univerziteskih publikacija, prijavljenih na Konkurs za objavljivanje nastavne literature i ostalih nekontinuiranih publikacija 2020. godine. 

Senat je upoznat i sa Godišnjim izvještajem o radu Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore koji je podnijet na osnovu člana 11 stava 4 Etičkog kodeksa Univerziteta Crne Gore.

Razmotreni su referati iz Biltena br. 514 za izbor u akademska zvanja za oblasti Fizika i Organska hemija i biohemija na Prirodno-matematičkom fakultetu i oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

Senat je razmotrio prijedloge organizacionih jedinica u realizaciji postupka za sticanje akademskog naziva doktor nauka za devet kandidata, nakon čega su donijete odluke: o imenovanju mentora, ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanju komisija, utvrđivanju ispunjenosti uslova i izvještajima komisije za ocjenu doktorske disertacije.

Na istoj sjednici, obrazovana je i Komisija za praćenje inauguracionog predavanja za oblast Anglistika – književnost i civilizacija na Filološkom fakultetu, a takođe i Komisija za praćenje javnog pristupnog predavanja na Univerzitetu Crne Gore, radi provjere pedagoških sposobnosti kandidata koji se biraju u prvo akademsko zvanje - docent. 

Na kraju sjednice, otvorena je i diskusija o daljem održavanju nastave i primjeni kombinovanog modeka onlajn i nastave uživo.

Predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore su iskazali posebno zadovoljstvo sa „korona“ ispitnim rokom u martu, koji omogućava studentima da sa rješenjem o samoizolaciji propuštenu šansu nadomjeste u januarskom roku. 

 

Medijske objave: 

https://www.portalanalitika.me/clanak/senat-ucg-usvojen-eleborat-o-opravdanosti-osnivanja-interdisciplinarnog-doktorskog-studijskog-programa-odrzivi-razvoj

https://mladiniksica.me/ucg-usvojen-eleborat-o-opravdanosti-osnivanja-doktorskog-studijskog-programa-odrzivi-razvoj/

 

   

Broj posjeta : 933