Rektorat

SMART4ALL Prvi otvoreni poziv za Eksperimente prenosa tehnologija između različitih oblasti (CTTE)
SMART4ALL Prvi otvoreni poziv za Eksperimente prenosa tehnologija između različitih oblasti (CTTE)

Rok za prijave:

1. mart 2021. godine u 17:00 h CET

Otvoreno za:

Univerzitete/ Akademske institucije, Mala i srednja preduzeća/ Veće kompanije i pružaoce tehnoloških usluga

Benefiti                            

Maksimalni grant po konzorcijumu: do 80,000€ od EU sredstava

Više informacija

https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now/

Podnošenje aplikacije:

https://smart4all.fundingbox.com/

 

SMART4ALL je projekat finansiran u okviru EU Horizont 2020 programa koji ima za cilj da poveže Digitalne Inovacione Hub-ove širom Evrope. Sastoji se od konzorcijuma kojeg čini 25 partnera iz 16 zemalja.

SMART4ALL Digitalni Inovacioni Hub ima za cilj izgradnju kapaciteta među evropskim akterima kroz razvoj samoodrživih prekograničnih eksperimenata putem kojih se vrši transfer znanja i tehnologija između akademske zajednice i privrede. Eksperimenti koje projekat finansira su iz oblasti prilagođenih niskoenergetskih sajberfizičkih sistema i IoT-a (customized low energy computing cyberphysical systems and the IoT) koji kombinuju skup jedinstvenih karakteristika koje se u zajedničkoj viziji spajaju u različite kulture, različite politike, različita geografska područja i različite domene primjene.

Konzorcijum SMART4ALL vodi Univerzitet Peloponez (Grčka) i čine ga 25 partnera iz centralne, južne i istočne Evrope.
SMART4ALL poziva zainteresovane kompanije i institucije iz Crne Gore da se prijave za dodjelu grantova u sklopu prvog Otvorenog poziva za finansiranje eksperimenata prenosa tehnologija između različitih oblasti- CTTE.


O Eksperimentima prenosa tehnologija između različitih oblasti “Cross-domain Technology Transfer Experiments (CTTEs)”

Eksperimenti prenosa tehnologija između različitih oblasti (u daljem tekstu: CTTE) su kratkoročni CPS i IoT eksperimenti u trajanju od 6 do 9 mjeseci koji imaju za cilj uspostavljanje saradnje između projektnih partnera koji će razviti inovativni proizvod iz jedne ili više vertikala koje su definisane SMART4ALL projektom. Pomenute vertikale se odnose na: digitalizovani transport, digitalizovanu poljoprivredu, digitalizovanu životnu sredinu i digitalizovano bilo šta (Digitized Anything). CTTE će pružiti mogućnost obrazovanja sinergija, ubrzavanja proizvodno orijentisanih projekata i vođenja ka uspješnoj komercijalizaciji.
 
Aplikacija za CTTE grantove mora uključiti tri različita entiteta iz najmanje dvije zemlje koje su prihvatljive H2020 pravilima.Ovi entiteti se odnose na akademskog/industrijskog tehnološkog provajdera koji vrši transfer nove tehnologije industrijskom partneru koji je označen kao primalac tehnologije i trećeg industrijskog partnera koji će kroz proizvodnju i plasiranje (productizer) proširiti lanac vrijednosti proizvoda koji se dobija kao rezultat eksperimenta. Navedeni partneri su obavezni stvoriti projektni konzorcijum putem kojeg će podnijeti zajedničku prijavu za grant.
 
Sastav konzorcijuma može biti sledeći:


Tehnološki provajder

Primalac tehnologije

Partner zadužen za proizvodnju I plasman (Productizer)

Akademski partner, Država 1

Industrijski partner, Država 1 ili 2

Industrijski partner, Država 1, 2 ili 3

Industrijski partner, Država 1

Akademski partner, Država 1 ili 2

Industrijski partner, Država 1

Industrijski partner, Država 1 ili 2

Vodeći partner na projektu uvijek mora imati status industrijskog partnera (status malog i srednjeg preduzeća ili veće kompanije po EU regulativi).
Ko može aplicirati za CTTE?

Konzorcijum sastavljen od tri različita entiteta iz najmanje dvije različite zemlje, uključujući pritom jednog akademskog/industrijskog partnera koji ima ulogu tehnološkog provajdera, jednog industrijskog partnera koji ima ulogu primaoca tehnologije, te jednog industrijskog partnera koji je zadužen za proizvodnju i plasman proizvoda ili usluge dobijenih eksperimentom (productizer).

U konzorcijum se mogu uključiti sljedeći tipovi aplikanata:

• Univerziteti i druge akademske institucije
• Mala, srednja preduzeća (SME) i veće kompanije (Slightly Bigger Companies), shodno definicijama iz EU preporuke 2003/361. Veće kompanije su definisane kao organizacije koje imaju do 500 zaposlenih i čiji godišnji obrt nije veći od 100.000.000 EUR.
• Sistem integratori i/ili tehnološki provajderi, tj. sve organizacije koje su specijalizovane za tehnološki transfer ili integracije sistema, služeći potrebama krajnjih korisnika, pod uslovom da se mogu svrstati u jednu od prethodno navedenih vrsta korisnika.

Zemlje koje se mogu uključiti u projekat su: EU Članice (uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo), zemlje pridružene H2020, i sve druge zemlje Jugoistočne Evrope koje nisu prethodno navedene, a koje su uključene u Aneksu A H2020 Radnog Programa.

Budući da je cilj SMART4ALL projekta da podrži digitalnu transformaciju onim evropskim zemljama koje su inače slabo zastupljene u shemama finansiranja EU time što će im omogućiti vršenje prekograničnih eksperimenata, konzorcijumi u čijem sastavu bude makar jedan entitet iz zemalja Jugoistočne Evrope, imaće prednost u bodovanju. Prioritizovane zemlje su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Ruminija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Konzorcijum ne smije imati partnere koji su dio SMART4ALL projekta.

Finansijska podrška
Apliciranje za CTTE grantove se vrši podnošenjem jedinstvenog projektnog predloga u okviru koga će se opisati CTTE eksperiment, njegov tehnički plan i detaljna procjena troškova vezanih za njegovu implementaciju.
 
• Finansijska podrška po CTTE eksperimentu
Eksperimenti će biti podržani sredstvima u vrijednosti do 80.000 EUR.

• Finansijska podrška po CTTE partneru

Svaki CTTE partner može primiti finansijsku podršku u maksimalnom iznosu do 60.000 EUR.
Finansijska pomoć će biti isplaćena vodećem partneru, koji je obavezan raspodijeliti sredstva drugim partnerima shodno planu unutrašnje raspodjele sredstava naznačenog u projektnom predlogu.

Višestruke prijave i učešće u drugim SMART4ALL otvorenim pozivima i pozivima iz H2020 I4MS i SAE projekata

Nijedno pravno lice (entitet) ne može biti primiti dvostruka sredstva u okviru SMART4ALL CTTE otvorenih poziva. U slučaju da neki entitet učestvuje u više CTTE konzorcijuma koji su odabrani za finansiranje, sredstva će biti dodijeljena konzorcijumu koji je po bodovima bolje rangiran.

Pravila Evropske Komisije nalažu da se finansijska pomoć neće moći dodijeliti pojedinačnim pravnim licima koja su kroz kaskadna finansiranja već dobila više od 100.000 EUR u okviru otvorenih poziva H2020 I4MS (https://i4ms.eu/) i SAE (https://smartanythingeverywhere.eu/) projekata. Ovo ograničenje se ne odnosi na sredstva Evropske Komisije koje je pravno lice primilo na osnovu učešća u konzorcijumima odabranih FP7 ili H2020 projekata. Učešće u svojstvu korisnika (beneficiary) u okviru pomenutih projekata ne utiče na mogućnost učešća na SMART4ALL otvorene pozive. Takođe, sva pravna lica ili konzorcijumi koji učestvuju u ovom CTTE otvorenom pozivu će biti u mogućnosti da učestvuju u drugim SMART4ALL otvorenim pozivima, pod uslovom da su ispoštovana gore navedena ograničenja.

Traženje potencijalnih partnera i matchmaking usluge
Projekat nudi mogućnost traženja i spajanja partnera koji se nalaze u sklopu SMART4ALL mreže. Za traženje organizacija i matchmaking usluge posjetite:
https://matchmaking.smart4all-project.eu/
Kako aplicirati?
Vodič za aplikante i FAQ su dostupni u SMART4ALL Aplikacionom paketu (https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now).
Slanje projektnih predloga se vrši putem linka: https://smart4all.fundingbox.com/

Rok za prijavu CTTE projektnih predloga je 1. mart 2021. godine u 17:00h CET.

Kako aplicirati?

Vodič za aplikante i FAQ su dostupni u SMART4ALL Aplikacionom paketu (https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now).
Slanje projektnih predloga se vrši putem linka: https://smart4all.fundingbox.com/

Rok za prijavu CTTE projektnih predloga je 1. mart 2021. godine u 17:00h CET.

Sve regionalne i nacionalne organizacije koje su zainteresovane za praćenje SMART4ALL otvorenih poziva i aktivnosti u sklopu projekta mogu to uraditi putem sajta http://www.smart4all-project.eu i praćenjem na društvenim mrežama:

MNAstranica https://www.linkedin.com/SMART4ALLH2020 grupa: https://www.linkedin.com/groups/12369183/

 

MNAhttps://twitter.com/smart_4all

 

 MNAhttps://www.facebook.com/SMART4ALL.Project/

 

MNAhttps://www.youtube.com/channel/SMART4ALL

 

 Izvor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Broj posjeta : 83

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.