Rektorat, 04.12.2017

Profesor dr Veljko Milutinović o upravljanju EU projektimaProfesor dr Veljko Milutinović o upravljanju EU projektima
Profesor dr Veljko Milutinović održao je danas predavanje u Rektoratu Univerziteta Crne Gore o upravljanju EU projektima na temu „A new course on life life time management and scientific soft skills“. 
 
U pitanju je univerzitetski kurs profesora Milutinovića koji služi da se studenti već na fakultetu upoznaju sa složenom metodologijom upravljanja projektima iz oblasti istraživanja i razvoja, te da steknu vještine koje su im neophodne za apliciranje, obezbjeđivanje sredstava, odnosno upravljanje projektima.
 
Predmet je organizovan u sedam dvonedjeljnih segmenata i ima za cilj da podstakne studente na apliciranje za evropske fondove poput programa Horizont 2020, kako bi obezbijedili sredstva za istraživanje. Projekti imaju tendenciju da udruže naučnike i industriju, čija sinergija jedino može dati konstruktivan odgovor na mnogobrojne društvene izazove. Uz to, jedinImageo sa povećanjem broja istraživača i inovacija na tržištu, industrija jedne zemlje može biti održiva i konkurentna, konstatovano je tokom predavanja. 

Polaznici kursa uče na koji način treba napisati aplikaciju, kako uspješno proći evaluaciju i steći vještine koje će kasnije služiti i u drugim životnim oblastima, poput proaktivnosti i inovativnog razmišljanja. Uz to, sa studentima se radi i na osmišljavanju komercijalne primjene svojih proizvoda i usluga, kao i marketinškim načinom plasiranja na tržište. Kurs se uveliko drži na katedrama u Ljubljani, Beču, Pizi, kao i Harvardu.

Profesor dr Veljko Milutinović je doktorirao na Univerzitetu u Beogradu i proveo desetak godina na različitim pozicijama na fakultetima u SAD-u. Jedan je od dizajnera prvog DARPA GaAs RISC mikroprocesora. Od 1990. godine predaje i sprovodi istraživanja na Univerzitetu u Beogradu u oblastima ECE, MATH, MBA i PHYS / CHEM. 

Više informacija o radu profesora Milutinovića dostupno je na sajtu Ministarstva nauke.