Za bolje pozicioniranje Univerziteta Crne Gore neophodna velika finansijska ulaganja u nauku i umjetnost

21.07.2022


Za bolje pozicioniranje Univerziteta Crne Gore u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i u svjetskoj akademskoj zajednici u oblasti nauke i umjetnosti neophodna su velika finansijska ulaganja. To je ocijenjeno na danas održanom prvom sastanku rektora UCG prof. dr Vladimira Božovića i članova novoformiranog Odbora za strateško planiranje razvoja nauke i umjetnosti, na čelu sa predsjednikom prof. dr akademikom Ljubišom Stankovićem.  

Univerzitet Crne Gore sa budžetskim sredstvima nešto većim od 25 miliona eura, u znatno je nepovoljnijem položaju u odnosu na regionalne univerzitete, poput Univerziteta u Ljubljani sa više od 300 miliona eura ili Univerziteta u Splitu, sa oko 60 miliona budžetskih sredstava. Pri tome, ukazano je na sastanku, potrebna je i uporedna analiza koja bi se zasnivala na parametrima opterećenja kao što su broj nastavnika ili broj administrativnog osoblja po studentu, finansiranje po studentu i slično.

Imajući u vidu činjenicu da je stepen razvoja Univerziteta u direktnoj vezi sa stepenom razvoja društva i države u cjelini, rektor Božović je istakao važnost  ulaganja u naučno-umjetnički razvoj Univerziteta Crne Gore.

„Prilično sam optimističan da će ovaj novoformirani odbor, na čelu sa profesorom Stankovićem, doprinijeti jačanju naučnoistraživačke komponente u akademskoj zajednici i poboljšanju istraživačke infrastrukture i uslova za mladi kadar, kao i da će doprinijeti povezivanju sa eminentnim naučnicima i naučnim institucijama širom svijeta“, kazao je rektor Božović.    

Predsjednik Odbora, profesor Stanković izrazio je zadovoljstvo što je rukovodstvo UCG prepoznalo potrebu za formiranjem Odbora. U skladu sa odlukom Upravnog odbora UCG, u narednom periodu ovaj Odbor će pripremiti Smjernice za realizaciju mehanizama za podsticanje razvoja nauke kroz finansijsku podršku naučnoj izvrsnosti.

Profesor Stanković je, u diskusiji sa članovima odbora, razmijenio inicijalne ideje za podsticanja razvoja nauke, te za modele motivacije i rasterećenja i poboljšanje uslova za one članove akademske zajednice koji imaju zapažene rezultate u nauci i umjetnosti. Između ostalog, on je ukazao i na važnost  apliciranja za evropske i nacionalne fondove.

Potencijalna rješenja u diskusiji su identifikovali i članovi odbora, među kojima su prof. dr Igor Vušanović sa Mašinskog fakulteta, prof. dr Aneta Spaić, dekanica Pravnog fakulteta, prof. dr Filip Vukmirović, sa Medicinskog fakulteta, prof. dr Aleksandra Nikčević-Batrićević sa Filološkog falkulteta, prof. dr Sehad Čekić sa  Fakulteta dramskih umjetnosti i prof. dr Svjetlana Terzić sa Prirodno-matematičkog fakulteta.

U predstojećem radu Odbora, definisanim smjernicama će se utvrditi prioriteti, kriterijumi i specifičnosti podsticanja razvoja nauke i umjetnosti, kao i kriterijumi i način dodjele finansijskih stimulansa izvanrednim pojedincima i grupama u okviru naučne zajednice. Smjernice će biti dostavljene Senatu UCG, kao najbišem akademskom tijelu, na dalje odlučivanje.

U radu Odbora, podršku će pružati šefica kabineta Rektora UCG Dijana Jovanović i Katarina Dobrović, savjetnica u Pravnoj službi Rektorata.

Broj posjeta : 623

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.