Rektorat, 27.04.2017

Ebsco baza bogatija za više od 3000 časopisaEbsco baza Academic Search Ultimate (ASU) nudi do sada najveću kolekciju visoko recenziranih časopisa u punom tekstu, sa velikim brojem naslova koji su indeksirani u vodećim svjetskim citatnim bazama. 

Baza koja je na Univerzitetu Crne Gore otvorena od oktobra 2016. godine na godišnjem nivou, sadrži više od 10 600 aktivnih časopisa i magazina u punom tekstu, više od 9 630 aktivnih visoko recenziranih akademskih časopisa u punom tekstu, više od 6 870 aktivnih časopisa bez ikakvog vremenskog ograničenja, takođe u punom tekstu,  više od 5 850 aktivnih časopisa u punom tekstu, indeksiranih u citatnim bazama Web of Science ili Scopus.

U poređenju sa prethodnom verzijom EBSCO baza - Academic Search Complete, na koju je Univerzitet bio pretplaćen, Academic Search Ultimate je kolekcija koja je bogatija za preko 3 000 časopisa u punom tekstu.

Osim toga,  korisnicima je do kraja 2017. godine na raspolaganju i elektronska baza MathSciNet, koja je, u stvari, najpoznatija svjetska kolekcija iz oblasti matematike, sa preko 3,1 miliona radova i preko 1,9 miliona direktnih linkova na izvorne članke iz više od 1 800 svjetskih časopisa.

Baza MathSciNet je u besplatnom pristupu od novembra 2015. godine i takođe je dostupna preko EBSCO platforme.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print