Rektorat

Predstavljena monografija o ekologiji Bokokotorskog zaliva u izdanju "Springera"Monografija o ekologiji Bokokotorskog zaliva „The Boka Kotorska Bay Environment“, koju je publikovala međunarodno priznata izdavačka kuća „Springer“, predstavljena je danas na Univerzitetu Crne Gore, u okviru sedmice obilježavanja Dana Univerziteta.

Direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore dr Mirko Đurović je kazao da je publikacija ishod uspješne saradnje crnogorskih i ruskih  naučnika i prvi produkt zajedničkog rada, počev od potpisanog ugovora o saradnji, 2014. godine, sa Univerzitetom Vhite u Moskvi.

„Knjiga je izdata u okviru serije knjiga izdavačke kuće Springer „The Handbook of Environmental Chemistry, Vol. 54”,kazao je Đurović.Pored Đurovića, urednici ovog izdanja su dr Aleksandar Joksimović sa Instituta za biologiju mora, Adrej. G. Kostianoj urednik serije knjiga  “Springer”, član Ruske akademije  nauke i umjetnosti Igor S. Zoon i Aleksander V. Semenov.

Đurović navodi da su u izradi 25 poglavlja monografije  učestvovali svi naučnici Instituta za biologiju mora, uključujući i saradnike, kao i naučnici sa Pomorskog, Elektrotehničkog i Prirodno-matematičkog fakulteta. Publikaciji je, navodi Đurović, dao doprinos i veliki broj kolega sa Univerziteta u Evropi, sa kojima Institut za biologiju sarađuje. On je naveo da publikacija predstavlja sumirani rezultat istraživačkih radova rada Instituta za biologiju mora u proteklim godinama, koji je izdavač “Springer” prepoznao.

Dr Aleksandar Joksimović je kazao da su na 658 strana monografije sistematizivana i opisana znanja o životnoj sredini u Bokikotorskoj.

“U pisanju je učestvovalo 74 autora iz šest zemalja regiona i obrađeno je sve ono što je značajno za ekologiju i očuvanje životne sredine u samom Zalivu. Dotakli smo se i uticaja turizma, ribarstva, priobalne poljoprivrede, misleći prije svega na maslinarstvo i uvezali sve ono što je bitno za Zaliv i ekološki sistem”, kazao je Joksimović. On je dodao da se poglavlja knjige mogu svesti na „integralni sistem upravljanja Zalivom sa svih stanovišta i aspekata“, i kao takva može biti vrijedna onim ljudima u društvenom sistemu koji donose odluke.

On se zahvalio kolegi Milojici Jaćimoviću na povezivanju sa kolegama iz Rusije i rektorki Univerziteta Crne Gore prof. Radmili Vojvodić na svesrdnoj podršci.

Adrej. G. Kostianoj urednik “Springer”serije u okviru kojeg je izdata monografija, kazao je da je njegova uloga bila trostruka, kao urednika serije, monografije i autora tri poglavlja.  On je najavio da će knjiga biti promovisana na sajtu “Springera” sa  kojeg je svi zainteresovani čitaoci mogu kupiti.

Monografija je tek jedan od rezultata rusko-crnogorske saradnje, kazao je član Ruske akademije  nauke i umjetnosti Igor S. Zoon i najavio saradnju na novom izdanju o Jadranskom moru „Adriatic Sea Environment“.

Dr Joksimović se nadovezao i pozvao sve kolege koji se bave biologijom da se uključe, pored kolega iz Hrvatske, Albanije, Italije

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print