Rektorat, 21.04.2017

Obilježeno 30 godina ERASMUSA



"Radujem se da na Univerzitetu Crne Gore danas pripadamo velikoj Erasmus porodici i slavimo ono što se kroz tridesetogodišnjicu programa obilježava širom Evrope“, kazala je rektor Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić, kao domaćin proslave 30 godina trajanja Erasmus programa.

„Univerzitet CG je tokom devet godina učešća u Erasmus programu imao 16 partnerstava i 300 studenata i istraživača je  kroz ova pratnerstva boravilo je na univerzitetima Evrope. Kroz Erasmus plus skopili smo 53 ugovora za kreditnu mobilnost i 203 studenta i istraživača iskoristila su mogućnost učešća u razmjeni“, saopštila je podatke o razmjeni rektorka Vojvodić.

Ona je navela da Univerzitet Crne Gore ima mnogo razloga za slavlje jer su benefiti ne samo individualni, već i institucionalni. Univerzitet, koji ovih dana očekuje akreditaciju,  se kroz reformu, sa novim modelom studiranja,   harmonizovao sa programima evropskih univerziteta u okviru nastavnih programa i uvođenje engleskog jezika kao obaveznog predmeta. Razvijena je i Kancelarija za međunarodnu saradnju koja je prerasla u Centar koji servisira i podržava mobilnost kako dolazećih tako i odlazećih studenata.

„Za 20 odsto smo podigli mobilnost studenata, pri čemu je bolja odlazeća nego dolazeća mobilnost, ali radimo na tome,da  upravo kroz reformu, uspostavljamo stabilne mehanizme i činimo sve da razmjena ima interuniverzitetsko sadejstvo, što je i suština ovih programa, da to bude jedna normalna i uobičajena stvar na univerzitetu, kazala je Vojvodić.

Napore Univerziteta Crne Gore, kazala je Vojvodić,  potvrđuju i bilateralni ugovori sa univerzitetima u Evropi i svijetu. Ona je iskazala vjeru da će iduće godine Univerzitet ostvariti još bolje rezultate, pripadajući evropskoj porodici i evropskim kulturnim obrazovnim vrijednostima .

Šef Delegacije Evropske unije u Podgorici Aivo Orav je rekao da je Erasmus najbolji program koji je EU ikada stvorila.

“Kroz naš Erasmus progam, EU nudi sjajne prilike za studije, obuke, rad ili volonterstvo širom Evrope i na taj način nekoliko miliona ljudi dobije priliku da učestvuje, uključujujći i Crnogorce”, saopštio je Orav.

On je rekao da se očekuje da se  od 2017. do 2020. godine stvore uslovi za mobilnost više od dva miliona ljudi širom svijeta. 

Ministar prosvjete, Damir Šehović, kazao je da se obilježavanje ovog jubileja poklapa sa zatvaranjem Poglavlja 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu. Upravo to je, smatra on, pokazatelj posvećenosti obavezama iz oblasti obrazovanja na putu ka EU.

“Sa tim na umu ušli smo u izmjene Zakona o visokom obrazovanju koje pokazuju namjeru da unaprijedimo kvalitet obrazovanja“, kazao je Ministar.

“Izmjenama zakona, koje su u toku“dodao je on,“ uvodimo reformisani model studija koji nas bolje povezuje sa evropskim obrazovnim prostorom, potom praktičnu nastavu na fakultetu kao osnovu za ulazak na tržište rada, te besplatne studije kao osiguranje da će na cilj stići oni koji znaju a ne oni koji imaju”.

Ministar Šehović je ocijenio da će reforme na kojima se radi omogućiti veće uključivanje u programe slične Erasmusu i istakao da se zainteresovani studenti u Ministarstvu prosvjete mogu informisati o brojnim mogućnostima mobilnosti.

Pored velikog broja studenata, među kojima su i oni koji su već bili na programima razmjene, događaju su prisustvovali  francuska ambasadorku Krstin Tudik Gaborit i njemački  ambasador Hans Ginter Matern, zamjenik ambasadora Italije Antonela Fontana, direktor Francuskog Instituta Žan-Žak Forte i Mubera Kurpejović, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje.