Rektorat, 21.03.2017

Ekonomski fakultet u potpunosti prilagođen osobama sa invaliditetomEkonomski fakultet Univerziteta Crne Gore u potpunosti je prilagođen osobama sa invaliditetom – saopštio je dekan doc. dr Nikola Milović. Tu univerzitetsku jedinicu, gdje se izvode završni radovi, sa dekanom su danas obišli predstavnici Direkcije javnih radova, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Udruženja „Plegije“.

Milović je kazao da je vrijednost projekta 230 hiljada eura i zahvalio se Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Direkciji javnih radova na podršci. On je naveo da je zahvaljujući realizaciji projekta Ekonomski fakultet u potpunosti prilagođen za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom.

Nivoom prilagođenosti objekta fakulteta zadovoljni su i predstavnici udruženja „Plegija“ , koji su istakli da će uveliko biti olakšano studiranje osoba sa invaliditetom na Ekonomskom fakultetu.

U toku realizacije projekta, na objektu su završeni obimni građevinski i građevinsko-zanatski radovi, kao i radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija jake struje i montaži opreme.

U potpunosti su sanitarni čvorovi po spratovima, montirane su tri vertikalno podizne platforme, kao i dvije koso podizne platforme. Takođe, montirane su i četiri unutrašnje rampe za savladavanje denivelacija unutar objekta, a na svim predviđenim mjestima postavljene su oznake pristupačnosti.

Završena je i montaža panoramskog lifta i mašinske lift-kućice, a obilježena su i označena dva pristupačna parking mjesta.

Za slabovida i slijepa lica postavljene su taktilne trake za spoljašnje i unutrašnje prostore, orjentacioni planovi reljefno izrađeni za kretanje u objektu po svim etažama, kao i oznake prostorija na Brajevom pismu na svim prostorijama do kojih vode taktilne trake.Učionice, sale, računarske sale i amfiteatri imaju prilagođena mjesta za osobe sa invaliditetom kako bi bez ikakvih smetnji pohađale nastavu.