Rektorat, 22.03.2017

Kapitalni budžet za 2018. u funkciji daljeg razvoja UCGKapitalni budžet za 2018. u funkciji daljeg razvoja UCG

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je usvojio kapitalni budžet za objekte Univerziteta za 2018. godinu.  

„Donešena je Odluka o prenamjeni objekta1, namjene univerzitetski sadržaji, u zahvatu DUP-a Univerzitetski centar i data saglasnost na predlog projektnog zadatka za izradu glavnog projekta za izgradnju fiskulturne sale Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću“, rekao je  predsjednik Upravnog odbora Duško Bjelica.

Naime, prihvatanjem predloga rektorke prof. Radmile Vojvodić za kapitalne investicije u 2018. godini, ovom Odlukom je utvrđen dio razvojno – investicione politike Univerziteta Crne Gore. Ona obuhvata sljedeće projekte: rekonstrukciju Toplane Univerziteta Crne Gore, rekonstrukciju zgrade Tehničkih fakulteta u Podgorici, izgradnju fiskulturne dvorane Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, izgradnju kompleksa Fakulteta umjetnosti na Cetinju i naučno-tehnološkog parka u Podgorici.

Upravni odbor je za dekana Fakulteta likovnih umjetnosti izabrao mr Ratka Odalovića, redovnog profesora na ovom fakultetu, za mandatni period 2017-2020. godine. Na dužnost će stupiti 16. aprila 2017.

Takođe, Upravni odbor je na predlog rektorke prof. Radmile Vojvodić izvršio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Medicinskom fakultetu UCG.