Rektorat

Maksimalnom uštedom do pozitivnog poslovanjaUpravni odbor Univerziteta Crne Gore jednoglasno je usvojio projektovani Konsolidovani finansijski plan Univerziteta Crne Gore i poslao ga na dalji postupak nadležnim državnim organima.

Početno stanje novca na svim podračunima Univerziteta Crne Gore na dan 1. januar 2017. iznosilo je 5.048.512,93 eura, dok su planirani prihodi za ovu godinu vrijedni 31.767.448, 84 eura. Od tog iznosa, na dobijeni grant Ministarstva finansija odnosi se 17.357.228,10 eura, a 14.410.220,74 eura na prihode ostvarene po osnovu priliva od školarina, tržišta, međunarodnih projekata, prodaje nepokretnosti, donacija i slično. To znači da bi ukupno raspoloživa sredstva Univerziteta Crne Gore za 2017. godinu trebalo da iznose 36.815.961,77 eura.

Planirani su rashodi od 33.446.159,09 eura, dok je na dan 31. decembar 2017. godine stanje novca na svim podračunima Univerziteta Crne Gore projektovano na iznos od 3.369.802,69 eura.

„Upravni odbor će u januaru održati još jednu redovnu sjednicu. Zaključno sa 31. januarom razmatraćemo izvještaje o finansijskom poslovanju svih univerzitetskih jedinica u 2016. godini. Nakon detaljne analize, izvještaj će biti dostavljen nadležnim državnim organima na dalji postupak“, kazao je predsjednik Upravnog odbora prof. dr. Duško Bjelica.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print