Rektorat

UCG za šest mjeseci napredovao 550 mjesta na Webometrics-uUniverzitet Crne Gore napredovao je 547 mjesta na januarskoj listi svjetskih univerziteta Webometrics i nalazi se na 2450. poziciji od ukupno 5963. To potvrđuje da sveobuhvatne reforme državnog univerziteta u kojima se, između ostalog, inistira na naučnoj referentnosti i izvrsnosti, daju rezultate.

Univerzitet Crne Gore je od julskog izdanja Webometricsa popravio skor i po ostalim parametrima koji se uzimaju u obzir prilikom rangiranja. Bilježi rast u transparentnosti i prisutnosti, dok je u kategoriji izuzetnost nastavio sa višegodišnjim trendom stabilnog poboljšanja i zauzima 2028 poziciju.

Vjerujemo i da je dobar uspjeh u januarskom rengiranju Univerziteta Crne Gore na Webometrics-u rezultat trogodišnjih dubinskih reformi po svim segmentima - legislative, finansijskog i administrativnog poslovanja, a posebno reforme modela studija u skladu sa sugestijama eksterne evaluacije i standardima Evropskog prostora visokog obrazovanja. 

Univerzitet Crne Gore dobro je pozicioniran i na rang listi „Najbolji univerziteti na osnovu Google Scholar Citations“, servisu koji mjeri citiranost akademskih radova, naslove knjiga i drugih dokumenata naučnika. Univerzitet Crne Gore je na ovoj listi na 2210 poziciji od 4448 svjetska univerziteta, a njegov rezultat utoliko značajaniji, jer je doprinos svega 75 nastavnika, naučnika i istraživača.

Pozivamo i ostale članove naše naučne zajednice da se prijave na Google Scholar Citations i objavom naučnih radova učine vidljivijim svoj rad i Univerzitet Crne Gore, jer smo uvjereni da ćemo tim činom, kroz poboljšanje naučnog ugleda Univerziteta Crne Gore, doprinijeti i otvaranju novih mogućnosti za crnogorsko društvo.

"Webometrics Rangiranje svjetskih univerziteta" je inicijativa Cybermetrics Lab - istraživačke grupe  koja pripada najvećem javnom istraživačkom tijelu u Španiji Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a ujedno je i među prvim  istraživačima u Evropi.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print