Upravni odbor UCG: Za osnovne studije predloženo 3.174 mjesta,  za master 1.760
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (UCG), za studijsku 2023/24. godinu, Upravni odbor UCG je na  održanoj sjednici, usvojio Odluku o utvrđivanju predloga broja studenata kojom se za upis predviđa 3.174 mjesta na budžetu.  Na sjednici kojom je predsjedavala prof. dr Rajka Glušica, utvrđen je i broj studenata za upis na master studije za studijsku 2023/24. godinu koji iznosi ukupno 1.760.

Odluka o broju studenata na osnovnim studijama je usvojena na predlog Senata UCG i uz pribavljeno Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta na UCG, a konačnu odluku donijeće Vlada Crne Gore. Nakon odluke Vlade biće raspisan Konkurs za upis na osnovne studije. Konkurs će biti raspisan krajem juna i objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore.

Predloženi broj mjesta na osnovnim studijama na 19 fakulteta je sljedeći: Arhitektonski fakultet 50, Biotehnički 155, Ekonomski 310, Elektrotehnički 270, Fakultet dramskih umjetnosti 35, Fakultet likovnih umjetnosti 48, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 120, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 150, Filološki fakultet 235, Filozofski fakultet 295, Građevinski fakultet 110, Mašinski fakultet 200, Medicinski 185, Metalurško-tehnološki 135, Muzička akademija 36, Pomorski fakultet Kotor 260, Pravni fakultet 210 i Prirodno-matematički fakultet 230.  

Kada je riječ o master studijama, predloženi broj mjesta po organizacionim jedinicama je sljedeći: Biotehnički 80, Ekonomski 90, Elektrotehnički 300, Fakultet dramskih umjetnosti 32, Fakultet likovnih umjetnosti 32, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 50, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 100, Filološki fakultet 195, Filozofski fakultet 165, Građevinski fakultet 120, Mašinski fakultet  110, Medicinski 30, Metalurško-tehnološki 60, Muzička akademija 36, Pomorski fakultet Kotor 50, Pravni fakultet 80 i Prirodno-matematički fakultet 90.  

Broj mjesta za upis nove generacije studenata na Univerzitet Crne Gore u skladu je sa rješenjem Ministarstva prosvjete kojim je određen maksimalan broj studenata za upis za oba nivoa studija, kao i u skladu sa standardima kvaliteta nastave.

Pored navedenih tema, na sjednici su razmatrana i kadrovska pitanja, te su pokrenuti postupci za izbor dekana na dvije organizacione jedinice – Fakultetu za turizam i hotelijerstvo i Arhitektonskom fakultetu. Nadalje, Upravni odbor je popunio upražnjeno mjesto u svom sastavu, te su saradnici na UCG dobili svog predstavnika u organu upravljanja UCG koji će zastupati njihove interese – dr Jovanu Janinović.

Na sjednici je konstatovano i da je na osnovu javnog konkursa izabran i direktor Unispektruma Jugoslav Radović. Podsjećamo, Univerzitet je osnovao ovo društvo sa ograničenom odgovornošću sa ciljem da ono obavlja inovacione djelatnosti i pruža infrastrukturnu podršku za razvoj inovacija i komercijalizaciju rezultata istraživanja i umjetničkog rada. Firma će poseban akcenat staviti na istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama.

Društvo će se finansirati iz sredstava ostvarenih pružanjem usluga i okvira djelatnosti, nacionalnih i međunarodnih programa i projekata, donacija i drugih izvora.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.