Rektorat, 24.03.2017

U Budvi promovisan projekat Pravnog fakultetaPravni fakultet Univerziteta Crne Gore organizator je trodnevne konferencije u Budvi povodom realizacije Erasmus+ projeka „Evropeizacija, jačanje međunarodne saradnje i snaženje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa (CABUFAL)“.

CABUFAL finansira Evropska komisija i njena Agencija za obrazovanje, audioviziju i kulturu i predstavlja jedan od 147 projekata izabranih za finansiranje od njih 736, ukupne vrijednosti 556.300 eura. 

Cilj CABUFAL-a je unapređenje regionalne i međunarodne vidljivosti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, studijske posjete njegovih nastavnika i istraživača partnerskim institucijama i boravak njihovih eksperata u Crnoj Gori, nabavka 70.000 eura vrijedne opreme, kao i nabavku literature vrijedne 90.000 eura i pristup eletkronskim izvorima literature.

Konferenciju u Budvi otvorili su prorektorka Univerzitata Crne Gore prof. dr Maja Baćović, direktorka Direktorijata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović, dekan Pravnog fakulteta Velimir Rakočević, projektni koordinator prof. dr Aneta Spaić i kordinatorka Nacionalne kancelarije ERASMUS + Vanja Drljević, uz prisustvo predstavnika diplomatskog kora.

Gosti konferencije su predstavnici renomiranih partnera na projektu - pravni fakulteti država članica EU - Univerziteta u Ljubljani, Univerziteta u Zagrebu, Univerziteta u Splitu, Europa Institut Univerziteta u Saarland-u i Regent Univerzitet iz Londona,  kao i Pravni fakultet u Skoplju, ali i partneri iz Crne Gore: Sudski savjet i Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu. Pravni fakultet su predstavljali doc .dr Bojana Lakićević-Djuranović, dr Nikola  Dožić i mr Velibor Korać.

Na konferenciji su definisane buduće aktivnosti, projektni ciljevi i očekivani rezultati iz iskustava naših evropskih gostiju - univerzitetskih profesora, dekana, sudija, eminentnih pravnika.