Rektorat, 31.01.2018

Saopštenje Suda časti Univerziteta Crne GoreSaopštenje Suda časti Univerziteta Crne Gore

Nakon sprovedenih propisanih postupaka, Vijeće Suda časti Univerziteta Crne Gore, u sastavu doc. dr Boris Vukićević, predsjednik Suda časti – predsjednik Vijeća, dr Dragana Kujović, naučni savjetnik i prof. dr Miroslav Doderović – članovi Vijeća, u dva odvojena predmeta protiv prof. dr Vladimira Pešića, zaposlenog na Prirodno-matematičkom fakultetu UCG, optuženog za povredu Etičkog kodeksa Univerziteta Crne Gore, po prijedlozima Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i prof. dr Mare Šćepanović i prof. dr Žane Kovijanić Vukićević, zaposlenih na Prirodno-matematičkom fakultetu UCG, dana 29. i 31. januara 2018. godine, donijelo je odluke kojima su mu po oba predmeta, u skladu sa članom 11, čl. 17 i čl. 29, st. 3 Etičkog kodeksa UCG, izrečene mjere - javna osuda sa objavljivanjem u „Biltenu Univerziteta Crne Gore“.

Dokumenti