Rektorat, 31.01.2018

Saopštenje Univerziteta Crne Gore o rangiranju na Webometrics listiSaopštenje Univerziteta Crne Gore o rangiranju na Webometrics listi

Univerzitet Crne Gore već duži niz godina nalazi se među 10% svjetskih univerziteta u Webometrics-ovoj kategoriji „izvrsnost“ (Excellence) koja se odnosi na objavljivanje i citiranost naučnih radova. Prema najnovijim rezultatima rangiranja, koji su dostupni od januara 2018. godine, Univerzitet Crne Gore je zadržao vrlo približnu poziciju u odnosu na ranije izvještaje (svrstava se približno među 2000 od preko 27 hiljada svjetskih univerziteta o kojima su prikupljani podaci).      

Na ukupan plasman Univerziteta Crne Gore, koji po posljednjem izvještaju iznosi 3.380 pozicija na Webometrics-u, uticao je slabiji plasman u kategorijama koje se odnose na tzv. „vidljivost“ i „otvorenost“ u smislu prisustva sadržaja i elektronskih dokumenata na web-u.  Generalno govoreći, pozicija univerziteta na Webometrics-u se u najznačajnijem dijelu odnosi na prisustvo na web-u u smislu obima i kvaliteta elektronskih dokumenata na web stranici univerziteta i organizacionih jedinica.

U tom pogledu, puštanje u rad novog integrisanog web portala uzrokovalo je tehničke promjene kao posljedicu izmjene postojeće infrastrukture koju pretraživači korišćeni od strane Webometrics-a nijesu mogli prepoznati. U trenutku kada je postavljen novi sajt UCG, Google i ostali pretraživači nisu imali dovoljno informacija o njemu, a brojni dokumenti koji su se nalazili na ranijim sajtovima organizacionih jedinica i koji su bili veoma aktraktivni su uklanjani često iz neobjašnjivih razloga.

Grafički prikaz promjena je dat u nastavku.

Image

Sa datog grafika se može primijetiti da od oktobra mjeseca do danas bilježimo konstantno rastući trend u pozicioniranju, ali da smo od jula do oktobra mjeseca imali značajan pad koji je rezultirao gorim plasmanom. Naime, novi sajt je zvanično aktiviran sredinom juna 2017. godine i gotovo cijela četiri mjeseca sve do oktobra 2017 godine, služio je samo za objavljivanje dnevnih vijesti kojih je bilo prilično u tom periodu, ali bez akademskih sadržaja i relevantnih elektronskih dokumenata, nastavnih materijala i slično.

Tim Univerziteta Crne Gore u saradnji sa univerzitetskim jedinicama će intenzivno raditi na povećanju „vidljivosti“ i „otvorenosti“ web sajta Univerziteta Crne Gore, kroz povećanje broja elektronskih dokumenata na našem i engleskom jeziku, nastavnog materijala, naučnih radova, te modifikacijom i razvojem bolje funkcionalnosti web sajta. 

 

Centar informacionog sistema Univerziteta Crne Gore

Komunikacijski i PR Centar Univerziteta Crne Gore