Rektorat, 02.02.2018

Univerzitet Crne Gore dobio šest Intereg IPA projekataUniverzitet Crne Gore dobio šest Intereg IPA projekata

Univerzitet Crne Gore dobio je šest od ukupno 22 odobrena projekta u okviru prvog poziva Intereg IPA programa prekogranične saradnje „Italija – Albanija - Crna Gora“. Budžet ovog poziva iznosi 30 miliona eura, dok je ukupno podnešeno 146 projektnih prijava iz sve tri zemlje.

Institut za biologiju mora partner je na tri projekta – „Participatory model for the sustainable management of marine and coastal resources and for cros border habitats, biodiversity and ecosystem services safeguard (BLUE LAND)“, „Adriatic Network for Marine Eco-system (ADRINET)“ i „Water Landscapes sustainability through reuse of Marine litter (WELCOME), a Arhitektonski fakultet na dva – „Cultural Heritage, access and analysis of cultural identity through virtual reality and 3D experiences (3D-IMP-ACT)“ i „Regional HUB of Energy Efficiency (REEHUB)“. Pomorski fakultet Kotor partner je na projektu „Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways (PORT)“.

Intereg IPA program prekogranične saradnje „Italija – Albanija - Crna Gora“ uspostavljen je radi pružanja dodatne podrške IPA saradnji u regiji južnog Jadrana kroz podsticanje pametnog, inkluzivnog i održivog razvoja.

Cilj programa je da olakša razmjenu znanja i iskustva među korisnicima u tri zemlje, razvija i primjenjuje pilot akcije, mjeri izvodljivost novih politika, proizvoda i usluga, kao i podrška investicijama u oblastima od interesa.

Program podržava inicijative koje se odnose na sljedeće prioritetne oblasti: jačanje prekogranične saradnje i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, pametno upravljanje prirodnim i kulturnim nasljeđem radi razvoja održivog prekograničnog turizma i teritorijalnih aktivnosti, zaštita životne sredine, upravljanje rizikom i strategija niske emisije ugljendioksida, kao i povećanje prekogranične pristupačnosti, promovisanje održivih transportnih usluga i objekata, kao i poboljšanje javne infrastrukture.