Rektorat, 05.02.2018

Predstavljene mjere za unapređenje kvaliteta nastavnog procesa, naučno-istraživačkog rada i internacionalizacijeRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić organizovao je u susret početku ljetnjeg semestra prošireni rektorski kolegijum kojem su prisustvovali direktori, dekani i prodekani svih univerzitetskih jedinica, kao i predstavnici Studentskog parlamenta.

Na kolegijumu su predstavljene mjere za unapređenje kvaliteta nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada, internacionalizacije, doktorskih studija, izbora u zvanje i zapošljavanja mladih saradnika, ali i predstavljena mreža Vision 2020.    

U cilju sprovođenje mjera za unapređenje kvaliteta nastavnog procesa, kako je kazao rektor prof. dr Danilo Nikolić, predviđeno je da od ljetnjeg semestra započne evidencija redovnosti održavanja nastave na svim nivoima. Centar informacionog sistema već je pripremio odgovarajuću aplikaciju, a Centar za studije i kontrolu kvaliteta usvojio formu evidencije.

„Na osnovu prikupljenih i analiziranih izvještaja predložićemo optimizaciju organizacije nastave za sljedeću godinu, prije svega u okviru postojećih kadrovskih resursa na fakultetima i univerzitetu, te ćemo imati bolji uvid u neophodnost pokretanja postupaka izbora u zvanje za docente i zapošljavanja mladih saradnika“, objasnio je rektor.

Prema riječima prorektorice za nastavu prof. dr Đurđice Petrović, razlozi za uvođenje evidencije su  potreba sagledavanja ukupne situacije na Univerzitetu Crne Gore u pogledu stvarnog opterećenja akademskog kadra, disbalans na organizacionim jedinicama, preklapanje programa stare i aktuelne akreditacije, rasterećenje profesora koji imaju časove preko dozvoljene norme, ali i zbog sagledavanja mogućih rješenja na organizacionim jedinicama na kojima profesorima i saradnicima nedostaje norma.

„Očekujemo da će evidencija dnevnog prisustva na predavanjima, vježbama, laboratorijskim vježbama pružiti uvid u rješenja, koja moramo zajedno tražiti, posebno u pravcu novih realnih zapošljavanja, izmjena pravila studiranja, koja će uvaziti specifičnosti, a  koja su se u nastavnom procesu već nametnula kao neminovnost -  medicina, arhitektura, umjetnost“, navela je ona.

Direktorica Centra za studije i kontrolu kvaliteta doc.dr Sanja Peković kazala je da će u cilju dobijanja neophodnih i sveobuhvatnih povratnih informacija u vezi kvaliteta organizacije i sprovođenja nastave biti formalizovana saradnja sa Komisijom za obezbjeđenje i unapređenje sistema kvaliteta u okviru fakultetskih jedinica.

Pripremljena je i nova studentska anketa za vrednovanje nastave, koja je kraća i jednostavnija od postojeće, a pilot verzija biće dostupna svim studentima prve godine kojima će biti otvoreni mail nalozi na live.ac.me.

„Njima će biti dostavljeni kodovi i nadam se do kraja marta uputstva da pristupe anketi. Imaće 15 dana da je ispune, a novitet je da mogu da je ispune i od kuće“, objasnila je ona, napominjući da će nadležnoj agenciji biti upućena inicijativa za izmjenu sadržaja postojeće studentske ankete.

Direktorica Peković je kazala i da Centar, u saradnji sa Uređivačkim odborom i Centrom za doktorske studije, radi na definisanju Uputstva za postupak sprječavanja plagijata korišćenjem Ithenticate softvera, koji će se primjenjivati na publikacije koje izdaje Univerzitet Crne Gore, doktorske disertacije i master radove.

Iz Centra će, kako je najavljeno, biti poslato uputstvo fakultetima da nabave softver koji je mnogo pristupačniji, a koji bi se koristio za provjere završnih, odnosno specijalističkih radova. Peković je kazala da Centar radi i na pripremi smjernica za pisanje magistarskih radova.

Na kolegijumu je razgovarano i o tome kako Univerzitet Crne Gore može dodatno da poboljša poziciju na referentnim rang listama univerziteta i o novitetima u radu Naučnog odbora.

U tom smislu, prorektorica za naučno-istraživački rad prof.dr Irena Orović kazala je da će Naučni odbor obezbijediti podršku nastavnicima i istraživačima koji nemaju otvorene profile na „Google Scholaru“ da to učine, napominjući da je veoma važno da se koriste i institucionalne adrese sa naloga ac.me.

Prema njenim riječima, za povećanje vidljivosti aktivnosti Univerziteta Crne Gore na web-u veoma je važno postavljanje svih nastavnih materijala na univerzitetskom portalu, uključujući i raspored časova, planove i programe, ECTS kataloge, odluke vezane za nastavu i studente, predavanja, vježbe, domaće zadatke, primjerke kolokvijuma, rezultate ispita i to u formatima pdf. i ppt. Takođe, trebalo bi pristupiti i prevođenju svih sadržaja na engleski jezik, ali i, kada je to moguće, postavljati naučne radove ili njihove abstrakte na portal.

Govoreći o radu Naučnog odbora, prorektorica Orović kazala je da su uniformisane prijave za nagrađivanje zaposlenih po osnovu naučnih radova, koje su dostupne na web portalu UCG, i urađena analiza impakt faktora za časopise u kojima su objavljeni nagrađeni radovi. Ukazala je i na nedostatke baza naučnih radova na web sajtu UCG. Prorektarica je kazala i da je Naučni odbor pripremio Preporuke vezano za primjenu Mjerila za izbor u akademska zvanja, te bodovanja referenci u klasifikacionoj bibliografiji.

Rukovodilac Centra za doktorske studije prof. dr Predrag Miranović u izlaganju je detaljno objasnio Pravila studiranja na doktorskim studijama i dao pojašnjenja vezano za njihovu primjenu.

Rektor prof. dr Danilo Nikolić je govoreći o internacionalizaciji kroz realizaciju međunarodnih projekata, ukazao na važnost akademske internacionalizacije i pozivao predstavnike fakulteta da dodatano stimulišu međunarodne projektne aktivnosti na svojim jedinicama i maksimalno iskoriste mogućnost za međunarodnu afirmaciju našeg naučno-istraživačkog potencijala.

On je podsjetio na dobre rezultate prvog poziva Intereg IPA programa prekogranične saradnje „Italija – Albanija - Crna Gora“, gdje je Univerzitet Crne Gore u decembru dobio šest od ukupno 22 odobrena projekta.

„Pored Intereg IPA, na redu su prijave aplikacija za Eramsus plus izgradnja kapaciteta. U četvrtak je krajnji rok za prijavu ovih aplikacija. Ono što je značajno i što posebno podržavamo i ohrabrujemo, jeste značajno povećanje interesovanja i broja prijavljenih projekata u odnosu na prethodnu godinu. Uskoro očekujemo i otvaranje programa Adrion i IPA Intereg trilaterala Crna Gora –Bosna i Hercegovina – Hrvatska, kao i određenog broja programa preko našeg Ministarstva nauke“, kazao je rektor Nikolić.

Posebnu pažnju i posvećenost, kako je dodao, Univerzitet će posvetiti učešću u Horizont 2020 programu.

„Univerzitet će dati punu podršku prijavama za Horizont 2020, uključujući i podršku kvalitetnijem umrežavanju sa evropskim institucijama prilikom traženja odgovarajućih i reprezentativnih partnera. U tom pravcu preduzeli smo određene korake i od danas Univerzitet Crne Gore postaje član mreže Vision2020“, kazao je rektor Nikolić prije predzetnacije te mreže.

Vision2020 je mreža za povezivanje učesnika programa Horizon2020 sa univerzitetima i kompanijama u cilju povećanja vrijednosti učešća i pristupa EU fondovima i programu Horizon 2020. Vision2020 mreža obuhvata 295 članova iz 42 zemlje, i slovi za najuspješnija mrežu univerziteta i fakulteta, velikih industrijskih preduzeća, istraživačko-razvojnih centara, i malih i srednjih preduzeća Evrope po broju realizovanih projekata EU programa Horizon2020. Vision2020 je do sada ostvarila prihode kroz konzorcijume članova na programu Horizon2020 u vrijednosti od skoro 1.3 milijarde eura.