Rektorat, 07.02.2018

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva naukeRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić susreo se danas sa ministarkom nauke dr Sanjom Damjanović i članovima njenog tima.

Sagovornici su razgovarali o statusu prvog Centra izvrnosti BIO-ICT, poziciji studenata doktorskih studija, Naučno-tehnološkom parku i Edukativnom ekološkom centru.

Na sastanku je konstatovano da BIO-ICT centar treba da bude posebna univerzitetska jedinica posvećena istraživanju i inovacijama, budući oslonac za privredu, mjesto koje će okupljati nove mlade istraživače i osnažiti istraživanja na Univerzitetu Crne Gore. Projekat zahtijeva, saglasni su sagovornici, dobro upravljanje u cilju samoodrživosti centra.

Takođe, pažnja je posvećena studentima doktorskih studija, za koje je potrebno naći praktični model po kojem će najtalentovaniji imati mogućnost da dobiju stipendije, ostanu u matičnim institucijama i daju doprinos razvoju istraživačkih i naučnih kapaciteta. Uz to, pokrenuta su i pitanja koja se tiču mobilnosti i mogućnosti boravka doktoranata u inostranstvu, gdje će steći znanje i vještine u renomiranim institucijama, a kasnije ih primijeniti na svojim matičnim fakultetima.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica, prorektorke Đurđica Perović i Irena Orović, rukovodilac Centra za doktorske studije prof. dr Predrag Miranović, a ispred Ministarstva nauke generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost dr Darko Petrušić, sekretar Ministarstva Smiljana Prelević, menadžer INVO projekta Saša Ivanović i članica Savjeta za naučno-istraživačku djelatnost dr Nina Radulović.