Rektorat, 04.04.2017

Potpisan Memorandum o saradnji Ekonomskog fakulteta i Ministarstva evropskih poslovaPovodom 4. aprila, Dana studenata, dekan docent dr Nikola Milović i ministar Aleksandar Andrija Pejović potpisali su Memorandum o saradnji Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Ministarstva evropskih poslova.

Memorandumom su definisani principi i ciljevi saradnje, kao i aktivnosti usmjerene na njeno ostvarenje.

Saradnja Ministarstva i Fakulteta će, prevashodno biti usmjerena na organizaciju zajedničkih događaja, poput, konferencija, predavanja za studente i tribina, ali i mogućnosti za zajedničko kandidovanje projekata usmjerenih na unapređenje informisanja i edukacije, kao i na podsticanje aktivnijeg učešća studentske populacije u procesu prisupanja EU.

Dekan Milović se zahvalio ministru Pejoviću na današnjoj posjeti, te istakao zadovoljstvo potpisivanjem Memoranduma o saradnji. Naveo je da će ovim memorandumom saradnja biti proširena na jedan specifičan način, prepoznajući potrebe intenzivnije i kvalitetnije saradnje između fakulteta i državne uprave. 

Dekan je posebno naglasio da će zahvaljujući ovom sporazumu Ekonomski fakultet pružiti mogućnost studentima da se bliže upoznaju sa aktuelnostima iz procesa pristupanja EU, uz mogućnost obuke studenata završne godine u Ministarstvu evropskih poslova. 

Tokom razgovora dekan je upoznao ministra sa činjenicom da ovo nije prvi sporazum ovakvog tipa koji potpisuje Ekonomski fakultet. Naime, fakultet ima izuzetnu međunarodnu saradnju i  uspješno sarađuje sa institucijama visokog obrazovanja iz inostranstva, kao i sa velikim brojem institucija u regionu, Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Nakon potpisivanja Memoranduma, ministar Pejović je održao predavanje studentima na temu „Evropska integracija Crne Gore“. Razgovor ministra sa studentima je vodila prof. dr Gordana Đurović.

Ministar je upoznao studente s organizacijom i vođenjem pristupnih pregovora, uslovima za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih poglavlja, kao i trenutnim stanjem u tom dijelu. Poseban akcent, ministar je stavio na oblast vladavine prava, i sprovođenje akcionih planova za 23. i 24. poglavlje. Upoznao je studente sa strategijskim dokumentima, poput Programa pristupanja Crne Gore EU, Strategije informisanja javnosti i predstavio mogućnosti koje su Crnoj Gori na raspolaganju iz evropskih fondova.

Ministar je istakao da se najveće koristi od članstva pružaju upravo mladima, koji već sad mogu iskoristiti mogućnosti brojnih EU programa, poput Erasmusa. Osim područja obrazovanja, mobilnosti i daljeg usavršavanja, poručio je studentima da članstvo u EU nudi i brojne druge mogućnosti, poput zapošljavanja i istakao da je potrebno već sad da rade na izgradnji kvalifikacija koje su potrebne za evropsko tržište rada.

Predavanje je obilježilo aktivno učešće studenata i njihova diskusija s ministrom o pristupnim pregovorima, reformskim procesima u Crnoj Gori i put koji čeka našu zemlju ka punopravnom članstvu u EU.