Rektorat, 04.04.2017

Ljudski resursi na broduPredavanje na temu "Ljudski resursi na brodu – ukrcaj i menadžement posade", održano je na  Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, studentima Nautike, Pomorskih nauka i Brodomašinstva. Predavač je bio kapetan Boro Lučić, koji je studentima prenio svoje iskustvo. Lučić je potpredsjednik Pacifičke pomorske asocijacije i autor priručnika STCW 2010 "Manila amandmani – primjena konvencije u praksi" i "Organizacija obuke pomoraca".

Kroz predavanje obrađene su teme organizacije ljudskih resursa na brodu, njihova zaduženja i obaveze, a budućim pomorcima su objašnjene tehnike intervjua kao i sama priprema za intervju uključujući testove znanja (praktična i teorijska) kao i cjelokupan sistem intervjua i pisanja potrebne biografije. Takođe, studentima je ukazano na rizike koji se pojavljuju prilikom ukrcaja pomoraca na brod.

Sa kapetanom Lučićem Pomorski fakultet ima odličnu saradnju već duži niz godina kroz njegovo angažovanje u nastavnom procesu (praktične vježbe iz sigurnosti na moru) i kroz organizovanje seminara vezanih za ukrcaj i život pomoraca na brodu.