Rektorat, 13.02.2018

Nominacije kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjekaNominacije kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjeka

Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava dostavila je poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za nominacije kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjeka (CCPR). Izbori za Komitet biće organizovani u toku 36. zasijedanja strana ugovornica Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, 14. juna 2018. godine, u Njujorku.

Rok za dostavljanje prijava Ministarstvu vanjskih poslova je 23. mart 2018. godine.

Detaljnije informacije su dostupne na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.