Rektorat, 13.02.2018

Nominacije kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjekaNominacije kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjeka

Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava dostavila je poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za nominacije kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjeka (CCPR). Izbori za Komitet biće organizovani u toku 36. zasijedanja strana ugovornica Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, 14. juna 2018. godine, u Njujorku.

Rok za dostavljanje prijava Ministarstvu vanjskih poslova je 23. mart 2018. godine.

Detaljnije informacije su dostupne na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print