Rektorat, 19.02.2018

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne GoreUpravni odbor Univerziteta Crne Gore je na sjednici održanoj 19. februara donio Odluku o raspisivanju konkursa za izbor dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo.

"Na sjednici Upravnog odbora donešena je Odluka o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore, kojom se obezbjeđuje racionalizacija zapošljavanja, odnosno uređuje postupak odobrenja novog zapošljavanja na organizacionim i unutrašnjim jedinicama Univerziteta, kao i obim i rokovi preispitivanja optimalnog broja zaposlenih", kazao je nakon sjednice predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica.

Aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđuje se maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vrijeme za svaku organizacionu i unutrašnju jedinicu u cilju obezbjeđenja finansijske održivosti i očuvanja stabilnosti budžeta Univerziteta Crne Gore. Upravni odbor nalaže organizaciju vršenja poslova u skladu sa njihovom prirodom, načinom obavljanja i njihovom međusobnom funkcionalnom povezanošću, kao i ostvarivanje pune zaposlenosti svih izvršilaca na način adekvatan vrsti složenosti i obimu poslova, čime se rashodi za zarade svode na održiv nivo.

Odluka će biti objavljena u Biltenu Univerziteta Crne Gore, nakon čega će biti pravosnažna.

Na sjednici je usvojen Elaborat o opravdanosti osnivanja Centra izvrsnosti za istraživanja i inovacije, kao i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Biotehničkom fakultetu. Usvojen je i Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore.

Usvojen je i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore. Upravni odbor usvojio, po prvi put, i Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu.

Jednoglasno je usvojen Stav Upravnog odbora Unverziteta Crne Gore o odbacivanju manipulativnih navoda iz pamfleta „U odbranu autonomije Univerziteta Crne Gore“ kao tvorevine grupe autora.    

Bileteni sa odlukama Upravnog odbora dostupni su ovdje i ovdje.