Rektorat, 11.04.2017

Univerzitet Crne Gore aplicira za Magna Charta UniverzitatumUniverzitet Crne Gore aplicira za Magna Charta Univerzitatum

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je dao saglasnost za potpisivanje dokumenta Magna Charta Univerzitatum.

Magna Charta Universitatum je dokument koji su u godini od osnivanja Univerziteta u Bolonji, 18. septembra 1988. godine, potpisali rektori 388 univerziteta iz cijele Evrope i šire.

„Dokument sadrži načela akademske slobode i institucionalne autonomije, kao smjernica za dobro upravljanje univerzitetima u budućnosti. U njegovoj osnovi je ideja zajedničkih principa organizacije studija, nastave i istraživanja, u skladu sa viševjekovnom tradicijom koju su razvili najstariji univerziteti, kao i njihovo kontinuirano unapređenje“, objasnio je predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica.

On je dodao da Univerzitet prepoznaje ovaj dokument kao standard pripadnosti međunarodnoj zajednici sa kojom dijeli jednake akademske vrijednosti i svrhu.  

Upravni odbor je usvojio i Strategiju komunikacije Univerziteta Crne Gore za period od 2017. do 2019. godine. Strategija ima za cilj da podrži percepciju vizije i misije Univerziteta, kao integrisane i koherentne organizacije, kroz definisane ključne aktere u komunikaciji, interne i eksterne modele komunikacije, mehanizme monitoringa i evaluacije. Primjena Strategije treba da doprinese i jačanju brenda Univerziteta Crne Gore u zemlji i inostranstvu.