Rektorat, 23.02.2018

Crnogorski jezik dobio potvrdu lingvističke prepoznatljivostiCrnogorski jezik dobio potvrdu lingvističke prepoznatljivosti

Prorektorka Univerziteta Crne Gore prof. dr Đurđica Perović otvorila je izložbu knjiga i dokumenata kojom je Nacionalna biblioteka Crne Gore ''Đurđe Crnojević'' u saradnji sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti i Univerzitetom Crne Gore obilježila dobijanje međunarodnog koda za crnogorski jezik. Događaj je upriličen na Međunarodni dan maternjeg jezika, na Cetinju.

„Ponosni smo na naš jezik koji je konačno dobio potvrdu svoje lingvističke prepoznatljivosti, čime je i zaokružen crnogorski identitet.  Jezik koji je neodvojivi dio crnogorske istorije, kulture, tradicije, trajanja, postojanja neprocjenjiva je baština koju moramo čuvati. Hiljadugodišnje trajanje, prva štampana knjiga kod Južnih Slovena, naš Njegoš, obavezuju da čuvamo pravo na različitost i autentičnost“, kazala je Perović.

Ona je posebne čestitke uputila Nacionalnoj biblioteci čije su su aktivnosti rezultirale dobijanjem međunarodnog koda i ravnopravnog statusa sa ostalim jezicima svijeta.

„Univerzitet Crne Gore kao najvažnija visokoobrazovna institucija u Crnoj Gori je prirodni partner Nacionalne biblioteke i sarađuje u pravcu  obezbjeđivanja organizovanog i kontinuiranog rada na razvoju i unapređenju bibliotečke djelatnosti, nad visokoškolskim bibliotekama Univerziteta Crne Gore, koju vrši Centralna univerzitetska biblioteka, dok matičnu djelatnost nad njom obavlja Nacionalna biblioteka“, dodala je Perović.

Ona je podsjetila da su  2001. godine dvije najznačajnije biblioteke u Crnoj Gori – Nacionalna  i Univerzitetska osnovale nacionalni bibliotečko-informacioni sistem Crne Gore - COBISS.CG, danas regionalni sistem COBISS.Net.

„Intezivna saradnja se nastavlja kroz evropske projekte i jedan od njih je u toku. Riječ je o ERASMUS+ projektu Servisi podrške bibliotečkoj mreži: modernizacija biblioteka u zemljama Zapadnog Balkana kroz razvoj osoblja i reformu bibliotečkih servisa (LNSS)“.

Perović je zaključila da su međunarodnom kodifikacijom konačno prevaziđeni problemi zavođenja publikacija na crnogorskom jeziku, problemi vezani za međunarodnu razmjenu bibliografskih informacija, kao i za mogućnost korišćenja crnogorskog jezika u savremenim tehnologijama.

Na otvaranju su govorili i akademik Niko Martinović i direktor Nacionalne biblioteke Bogić Rakoćević.

Izložba knjiga i dokumenata u holu Nacionalne biblioteke otvorena je do 7.marta.