Rektorat, 13.03.2018

Summer Job 2018Summer Job 2018

'Summer Job 2018', 11. sajam sezonskih poslova u turizmu  održaće se 26. marta u Multimedijalnoj sali Univerzitetskog sportsko- kulturnog centra, 28. marta na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru i 30. marta na Pravnom fakultetu u Bijelom Polju, i to u vremenskom periodu od 10 do 15 sati.

Projekat 'Summer job' se po 11. put održava u Crnoj Gori i u okviru njega je predviđeno omogućavanje obavljanja sezonskog rada crnogorskim studentima i maturantima u domaćim kompanijama i institucijama. Realizacijom ovog projekta utičemo na stvaranje međunarodno konkurentne radne snage u skladu sa planiranom Strategijom razvoja ljudskih resursa u turizmu. Cilj nam je da povećamo učešće domaće radne snage, da pokrenemo mlade i zaposlimo ih u Crnoj Gori. Na taj način ćemo doprinijeti smanjenju nivoa nezaposlenosti mladih, jačanjem njihovih kapaciteta kroz pripremu za prvi izlazak na tržište rada i promocijom aktivnog pristupa traženju posla. Još jedan problem biće riješen realizacijom ovog projekta, a to je odliv sredstava iz zemlje u vremenu kada su finansijska sredstva ograničena i kad je ekonomska kriza nerješiva enigma globalnih razmjera.

Ovaj projekat je namijenjen studentima svih godina studija, pa shodno tome ciljne grupe koje će imati direktnu korist od realizacije ovog projekta su studenti crnogorskih fakulteta, koji će lakše doći do posla i steći neophodno praktično znanje, kao i crnogorske kompanije, koje će lakše doći do radnika, dok će indirektne koristi od projekta imati cjelokupno crnogorsko društvo.

Opšti, primarni cilj projekta 'Summer Job 2018' je povećanje učešća domaće radne snage u turističkom sektoru crnogorske privrede i pokretanje mladih i njihovo zapošljavanje u Crnoj Gori. Na taj način ćemo doprinijeti smanjenju nivoa nezaposlenosti mladih kroz pripremu za prvi izlazak na tržište rada i to kroz promociju aktivnog pristupa traženju posla.

 

Specifični ciljevi projekta 'Summer Job 2018' su:

- Smanjenje deficita radne snage u turističkoj sezoni

- Promocija i oživljavanje ideje stručnih praksi među studentima

- Sticanje praktičnog znanja i stručno usavršavanje

- Osim koristi koju će imati mladi ljudi, imaće je i poslodavci i država sa kvalitetnijom procjenom svojih kapaciteta kada je radna snaga u pitanju

- Uspostavljanje saradnje sa uspješnim crnogorskim kompanijama i institucijama

Direktna ciljna grupa su crnogorski studenti koji će moći neposredno da razgovaraju sa poslodavcima, dođu do posla i svoja vrijedna teorijska znanja primjene u praksi. Svi zainteresovani će na licu mjesta biti u mogućnosti da upoznaju svoje potencijalne poslodavce i razmotre trenutne mogućnosti zapošljavanja u turizmu. Takođe svi zainteresovani će imati mogućnost besplatne edukacije za data radna mjesta. Direktna ciljna grupa su i kompanije učesnice će imati pristup mladim kadrovima i mogućnost lakog i kvalitetnog odabira budućih zaposlenih među studentima, sa profilom koji odgovara njihovim potrebama.

Lakše će prevazići kadrovske probleme u toku ljetnje sezone, a medijska promocija će ih predstaviti kao društveno odgovornu kompaniju koja ulaže u programe obrazovanja i zapošljavanja mladih. Takođe, imaće priliku da kreiraju svoju bazu podataka kandidata koja im može koristiti u budućnosti.

Indirektnu korist od ovog projekta ima čitavo društvo koja će dobiti kvalitetne mlade ljude spremne da odgovore na izazove koje im savremeno društvo postavlja. Značajna sredstva koja su se do sada odlivala iz zemlje zbog zapošljavanja stranaca će ostati u Crnoj Gori i biće utrošena na razne domaće proizvode.