Rektorat, 13.03.2018

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31 893 od jula 2017. godineDostignuća istraživača sa Univerziteta Crne Gore valorizovana kroz broj citata na Google Scholar-u trenutno iznosi 51 830, sa registrovanih 246 naloga.

U prethodnom izvještaju koji je bio dostupan u julu 2017.godine, a na kojem je Univerzitet Crne Gore bio rangiran na 1 594 poziciji, broj citata je iznosio 19 937. Nakon preduzetih aktivnosti na nivou cijelog Univerziteta u cilju povećanja vidljivosti naših istraživača, broj citata istraživača sa Univerziteta Crne Gore je povećan za čak 31893 kada se sagleda period od jula 2017. godine do marta 2018. godine.

Google Scholar citati sa Univerziteta Crne Gore su javni i svi zainteresovani mogu da imaju slobodan uvid u citate. U nastavku navodimo i direktan link:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=7039774162239945579

Univerzitet Crne Gore se nije našao na listi tokom posljednjeg rangiranja univerziteta po broju Google Scholar citata. Prema obrazloženjima koje je danas Univerzitet Crne Gore dobio od Cybermetrics-a, naš Univerzitet koristi nacionalni ac.me domen odnosno sve e-mail adrese istraživača pripadaju ovom domenu koji Cybermetrics ne može dalje povezivati sa Univerzitetom Crne Gore iz tehničkh razloga.

U skladu sa obrazloženjem Univerzitet Crne Gore bi trebao da koristi poddomen ucg.ac.me domen, kako bi se sve e-mail adrese povezale sa web domenom Univerziteta Crne Gore.

Pri tome napominjemo da je Univerzitet Crne Gore do sada koristio ac.me domen iz razloga što je bio tehnički administrator ovog nacionalnog akademskog domena.

PR služba Univerziteta Crne Gore