Rektorat, 07.03.2018

Seminar o akademskom integritetu 21. marta  Seminar o akademskom integritetu 21. marta   

Univerzitet Crne Gore, u saradnji sa Savjetom Evrope, organizovaće seminar o sprečavanju plagijata i etičkim standardima u visokoobrazovnim institucijama, 21. marta, u Plavoj sali Rektorata, sa početkom u 13 sati.  

Ekspert za obrazovanje i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Jugoistočna Evropa (SEEU) iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije dr Denis Farington govoriće o međunarodnim iskustvima u sprečavanju plagijata, a prof. dr Zoran Todorović sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu o etičkim standardima na visokoobrazovnim institucijama.

Seminar je namijenjen akademskom osoblju i studentima doktorskih i magistarskih studija Univerziteta Crne Gore.

Dr Denis Farington ima 35 godina iskustva u obrazovanju i 24 godine konsultanskog iskustva u toj oblasti pri Savjetu Evrope. Osim funkcije predsjednika Upravnog Odbora SEEU, dr Farington je predsjednik Nadzornog odbora Tehnološkog parka, Odbora za revizuju i upravljanje rizicima, kao i Fondacije tog Univerziteta.  Nastavnik je Pravnog fakulteta SEEU.

Prof. dr Zoran Todorović ima dugogodišnje iskustvo u etici istraživanja. Ekspert je u oblasti kliničke farmakologije, član više strukovnih udruženja iz ove oblasti, predsjednik Bioetičkog društva Srbije, predsjedavajući Nacionalnog savjetodavnog tijela o etici istraživanja, kao i član Borda direktora Departmana za obrazovanje UNESCO-ovog predsjedništva u bioetici. Autor je i preko 300 naučnih publikacija.

Univerzitet Crne Gore

Centar za studije i kontrolu kvaliteta

 

Photo source: https://news.unl.edu

 

 

Dokumenti