Rektorat, 15.03.2018

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne GoreIzbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici utvrdio rokove za sprovođenje izbora dekana Fakulteta političkih nauka i direktora Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore. Takođe, pokrenut je postupak za izbor dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta.

„S obzirom na to da su dekan  Fakulteta političkih nauka prof. dr Milan Marković i direktor Istorijskog instituta dr Radoslav Raspopović, na pozicijama vršilaca dužnosti, stekli su se svi preduslovi za ostvarivanje svih zakonskih pretpostavki u realizovanju  izbornih radnji", kazao je nakon održane sjednice predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica.

Bjelica je dodao da sadašnjem dekanu Metalurškog fakulteta prof. dr Miri Vukčević ističe mandat za šest mjeseci,  pa je Upravni odbor pokrenuo postupak za izbor u skladu sa Statutom Univerziteta Crne Gore.

Konkursi za izbor dekana i direktora biće objavljeni u Biltenu UCG i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, a prijave na konkurs podnosiće se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u novinama.

Na predlog rektora Univerziteta prof. dr Danila Nikolića, Upravni odbor je donio odluku kojom se utvrđuje dio razvojno-investicione politike  za  Univerzitet Crne Gore.

„Primarni prioriteti definisani ovom odlukom su rekonstrukcija zgrade Tehničkih fakulteta u Podgorici – laboratorija, odnosno prostora u kojem nastavu održavaju Elektrotehnički fakultet, Mašinski, Metalurško-tehnološki i Prirodno-matematički fakultet,  obuhvatajući i laboratorije. Potom, to su i Fiskulturna dvorana  Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, izgradnja kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju i rekonstrukcija i opremanje potkrovlja zgrade Pomorskog fakulteta Kotor“ , objasnio je predsjednik Upravnog odbora prof. dr Bjelica.

Među prioritetima razvojnog plana su, kako je saopštio, i rekonstrukcija krovnih konstrukcija Pravnog, Ekonomskog i Fakulteta političkih nauka, idejno rješenje dogradnje i nadogradnje objekta Arhitektonskog fakulteta, kao i rekonstrukcija krova, parkinga i kotlarnice Filozofskog fakulteta.

Odluka o utvrđivanju dijela  razvojno-investicione politike  za  Univerzitet Crne Gore biće dostavljena Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu finansija – Direktoratu za budžet i Direkciji javnih radova.

Foto: Iz Arhive