Rektorat, 20.03.2018

Međunarodna iskustva o jačanju akademskog integritetaMeđunarodna iskustva o jačanju akademskog integriteta

Upoznavanje sa međunarodnim iskustvima na temu jačanja integriteta i borbe protiv korupcije u visokom obrazovanju, bio je povod studijske posjete predstavnika Univerziteta Crne Gore visokoobrazovnim institucijama u Ženevi.

U studijskoj posjeti učestvovali su prorektorica i predsjednica Naučnog odbora prof. dr Irena Orović, direktorica Centra za studije i kontrolu kvaliteta doc. dr Sanja Peković, predsjednik Suda časti UCG prof. dr Boris Vukićević, član Suda časti dr Dragana Kujović i prodekan za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta doc. dr Bojana Lakićević Đuranović, predstavnik UCG u Upravnom odboru projekta Savjeta Evrope "Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Crnoj Gori".

Studijsku posjetu je organizovao Savjet Evrope u saradnji sa UNESCO Međunarodnim institutom za prosvjetno planiranje (IIEP), u okviru projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal facility for Western Balkan and Turkey“. Pored predstavnika Univerziteta, u studijskoj posjeti su bili i predstavnici Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Predstavnici Univerziteta Crne Gore su se upoznali sa osnovnim karakteristikama visokog obrazovanja u Ženevi, ulogom Direktorata za javno obrazovanje, kulturu i sport (DIP-a) kao i mjerama u oblasti etike u visokom obrazovanju.

Kroz analize studija slučaja i diskusije, razmatrane su konkretne situacije, ko su osobe koje se bave prevarnim ponašanjem i kako sistem može da djeluje. Razmijenjena su iskustva o izazovu i etici integriteta u istraživanju, definisanju moralne etike i ulogama institucija švajcarskog sistema u promovisanju etike i akademskog integriteta.