Rektorat

Stanišić: Naši prihodi išli su u pojedine džepoveUniverzitet Crne Gore (UCG) je prvi put poslije više od decenije imao finansijski stabilnu godinu, pa je 2016. završena sa oko 1,5 miliona eura na računu.

U protekloj deceniji, UCG je grcao u dugovima. Nijesu izmirivane obaveze prema zaposlenima, koji su zaostala potraživanja dobili i na sudu. UCG je imao i dugove za troškove struje i vode, troškove prema spoljnjim dobavljačima. 

S druge strane, država je godinama smanjivala budžet. Sa UCG priznaju da je bilo problema, ali i da su našli rješenje. Prorektor Predrag Stanišić ističe da je i pored značajnih prihoda od samofinansirajućih studenata, UCG bio “na rubu finansijskog kolapsa”.

“Budžetska izdvajanja godinama nisu bila dovoljna ni za zarade zaposlenih po Kolektivnom ugovoru, a samofinansirajući prihodi su se, zbog teško izmjenljivih unutrašnjih normi i odnosa, skoro kompletno i nekontrolisano slivali na fakultete i u honorare angažovanog osoblja. Jasno je kako je to uticalo na kvalitet, a što se finansija tiče sve je ovo dovelo do toga da pojedine univerzitetske jedinice jedva funkcionišu, dok se na drugima rasipalo. Svakako treba u uzroke uvrstiti i megalomansko ponašanje u stambenim investicijama”, poručio je Stanišić.

On podsjeća na višemilionska dugovanja prema zaposlenima, za poreze i doprinose državi, kao i razna druga spoljašnja i unutrašnja dugovanja.

“Sav teret pao je na centralnu kasu. Istovremeno, bogatije jedinice nisu bitnije osjetile ova umanjenja a na drugima je situacija postala nepodnošljiva”, objašnjava Stanišić. 

Ova uprava UCG je, ističe on, sistemski pristupila problemu: ”Napravljene su mnogobrojne detaljne analize u kojima su vrlo pošteno i realno sagledani problemi, ponuđeni modeli rješenja i na osnovu njih ostvarena je komunikacija sa Vladom, koja je rezultirala poboljšanjem situacije. Između ostalog, u par godišnjih iteracija budžet je vraćen na pređašnji nivo, dio dugova saniran je kompenzacijom stambenog prostora. Izmirena su sva dugovanja prema zaposlenima”. 

Neki su godinama bili nedodirljivi.

Nakon pregovora sa Ministarstvom prosvjete i Sindikatom, prošle godine je usvojen novi Kolektivni ugovor za UCG. Stanišić navodi da sada svu nastavu plaća Univerzitet po istim pravilima, povećana su izdvajanja u centralnu kasu, a jedinicama je ostavljen korektan razvojni fond.

“Nije komplikovano ako sebi dozvolite da preispitate višedecenijske navike i odnose u koje niko nije htio ili smio dirati. Kada se sva nastava plaća na isti način, po jasnim pravilima, kada postoji donja, ali i jasna gornja norma, automatski nestaje čitava serija problema, od jagme za časovima i ekstraprofiterstva do ogromnog upisa, a sistem se jasno usmjerava ka podizanju kvalitet”, ocijenio je Stanišić. 

Dodaje da je napravljen razvojni fond namijenjen kupovini kvalitetne, međuuniverzitetske saradnje,...

Uz to, predviđeni su i stimulansi za objavljivanje naučnih radova u vodećim časopisima. 

“I na ovaj način bitno su uvećane zarade za najveći dio zaposlenih i mislim da su primanja sada sasvim pristojna”, istakao je.

(Autor: Tina Popović, Dnevne novine "Vijesti")

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print