Rektorat, 23.03.2018

Summer Job treba da motiviše mlade ljude u budućem raduStudentski parlament Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Studentskom organizacijom 'Turist' organizuje 26. marta u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru u Podgorici, 28. marta na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru i 30. marta na Pravnom fakultetu u Bijelom Polju, najavljeno je na konferenciji za medije.

Cilj projekta je povećanje učešća domaće radne snage, da pokrenemo mlade i zaposlimo ih u Crnoj Gori. Na taj način ćemo doprinijeti smanjenju nivoa nezaposlenosti mladih, jačanjem njihovih kapaciteta kroz pripremu za prvi izlazak na tržište rada i promocijom aktivnog pristupa traženju posla.

Na press konferenciji govorile su Mubera Kurpejović, iz Ministarstva prosvjete i Edina Dešić iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. 

„Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i prethodnih godina, podržalo je projekat Sajam sezonskog zapošljavanja „Summer Job 2018, posebnoo jer je riječ o projektu koji za cilj ima aktivaciju maturanata i studenata u Crnoj Gori i pruža im šansu da dođu do lakšeg zaposlenja“, ocijenila je generalna direktorica Direktorata za zapošlavanje i tržište rada Edina Dešić.
 
Direktorica Dešić je naglasila da se značajnost projekat „Summer Job 2018“ ogleda u mogućnosti da mladi ljudi steknu praktično znanje koje im je neophodno u daljem budućem radu i odabiru budućeg zanimanja.
 
U ime Studentskog parlamenta UCG, prisutnima se obratio Milan Tomić koji se zahvalio partnerima projekta: Mininstarstvu prosvjete, Ministarstvu rada i soc.staranja, Zavodu za zapošljavanje CG, Glavnom gradu Podgorica, Opštini Bijelo Polje, Investiciono-razvojnom fondu, Univerzitetu Crne Gore i Pravnom fakultu, kao i medijskim sponzorima Dnevnoj novini Dan, Radio i Televiziji Crne Gore i Prvoj televiziji.
 
http://www.spucg.ucg.ac.me/pages/clanak.php?id=586