Rektorat, 26.03.2018

Nikolić: Summer Job - odlična prilika za mlade ljudeRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić  i predsjednik Upravnog  odbora prof. dr Duško Bjelica posjetili su  danas „Summer Job 2018“, 11. Sajam sezonskih poslova u turizmu  koji tradicionalno organizuje Studentski parlament Univerziteta Crne Gore u saradnji sa studentima Fakulteta za turizam i hotelijerstvo iz Kotora, odnosno studentskom organizacijom „Turist“.

„Sajam sezonskih zapošljavanja studenata odlična je prilika za sve mlade ljude koji žele svoja prva radna iskustva da steknu u turizmu i pratećim djelatnostima. Da je riječ o dobroj ideji koja je zaživjela u praksi pokazuje trajanje sajma koji iz godine u godinu vlada sve veće interesovanje, kazao je Nikolić.

On je dodao da Univerzitet Crne Gore nastoji da, kroz dobru saradnju sa institucijama sistema i privredom, pripremi studente za tržište rada ili za samostalno ostvarivanje svojih poslovnih ideja.

„Od ove akademske godine, stručna praksa je obavezna. Brucošima se pruža prilika da stiču praktična znanja u nekoj od kompanija i institucija koje su naše nastavne baze“, izjavio je rektor Nikolić.

Prorektorica Univerziteta Crne Gore Đurđica Perović otvorila je danas Sajam i pozvala studente da aktivno učestvuju na Sajmu sezonskog zapošljavanja u Podgorici, Kotoru i Bijelom Polju, uz želju da im to bude prvi korak u prepoznavanju profesionalnih afiniteta.

„Poslodavcima preporučujem studente Univerziteta Crne Gore s obzirom na to da se radi o najvažnijoj, najbrojnijoj instituciji visokog obrazovanja u Crnoj Gori, potpuno uvjerena da upravo ovdje mogu naći kompetentne kadrove za svoje kompanije“, navela je Perović.  

Ona je ukazala da je Univerzitet Crne Gore, kao izraz sistemskog pristupa pomoći mladim ljudima u prvim koracima u zapošljavanju, osnovao Karijerni centar, koji zajedno sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore organizuje radionice za obučavanje studenata i priprema ih za tržište rada.

„Pored uspješne saradnje sa resornim ministarstvima i Zavodom za zapošljavanje, Univerzitet Crne Gore sarađuje sa Unijom poslodavaca, Privrednom komorom, Tehnopolisom, Američkom privrednom komorom, Asocijacijom menadžera Crne Gore, i ostalima ...“, rekla je Perović.

Važan partner, dodala je ona, u jačanju svijesti studentske populacije o konceptima preduzetništva i samozapošljavanja je Glavni grad sa kojim je osnovana Kancelarija za inovaciono-edukativne usluge Univerziteta Crne Gore.

Generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović kazala je da je Summer job mao i imaće podršku Ministarstva prosvjete Crne Gore jer aktivno traženje posla doprinosi samorazvoju ličnosti i istovremeno unapređenju ekonomskih prilika u Crnoj Gori.

„Projekti kao što su Summer Job i stručno osposobljavanje su projekti koji treba da doprinesu povećanju zapošljivosti mladih ljudi", kazala je Kurpejević podsjećajući na podatak da je preko 50% mladih ljudi koje je prošlo Program stručnog osposobljavanja nastavilo radni angažman.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić je kazao da poslovi koji su u ponudi visokoškolcima možda nijesu poslovi za koji su se obrazovali, ali jesu šansa da steknu radne navike, da rasterete porodični budžet i da se bolje pripreme za svoju budućnost.

Predsjednica Studentskog parlamenta Univerziteta Sara Arianna Serhatlić je najavila sajam u Kotoru, 28. marta,  i Bijelom Polju 30. marta, od 10 do 15 sati, kao i nastavak tradicionalne aktivnosti koja omogućava studentima da steknu praktično znanje, a crnogorskim kompanijama da lakše dođu do kvalitetne Radne snage.