Rektorat, 29.03.2018

Radionica za istraživače u oblasti molekularne biologije - 4. aprilaRadionica za istraživače u oblasti molekularne biologije - 4. aprila

Ministarstvo nauke organizuje radionice na kojima će učestvovati visoki zvaničnici Evropske laboratorije za molekularnu biologiju (EMBL) i Evropske organizacije za molekularnu biologiju (EMBO). Radionice će se održati  u srijedu 4. apila, 2018. u Plavoj sali zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore u 12:00 časova  i 5.04.2018. u amfiteataru Instituta za bolesti djece, Kliničkog centra Crne Gore,  sa početkom u 9:00 časova.  

Radionica se organizuje sa ciljem sagledavanja mogućnosti za uspostavljanje saradnje sa našom zemljom kroz uključivanje crnogorskih istraživačkih timova, i to u prvom redu mladih istraživača, u kolaborativne aktivnosti pomenutih organizacija. U prvom dijelu radionica će biti prezentovane mogućnosti koje se nude kroz članstvo u ovim organizacijama, kao i mogućnosti uspostavljanje saradnje iz ove oblasti sa renomiranim evropskim institucijama. Drugi dio radionice predvidjen je za diskusiju u kojem očekujemo vaše aktivno učešće, kako bi ste iz prve ruke dobili sve neophodne informacije. Za više informacija o programima koji se mogu realizovati, molimo da posjetite sledeća dva sajta: http://www.embo.org/ i www.embl.org  

Mladim naučnicima dostupne su stipendije za doktorska i postdoktorska istraživanja. Preko sto naučnika takođe svake godine ima priliku da bude korisnik kratkoročnih stipendija EMBO-a, nakon kojih u laboratorijama u matičnim institucijama mogu da koriste novostečene vještine i znanja i budu kontakt osoba za saradnju sa EMBO. Takođe, EMBO nudi i program Mladih istraživača EMBO, koji je započeo 2000. godine. EMBO mladi istraživači se biraju na godišnjem nivou, a 73 aktuelna člana, zajedno sa 384 bivših članova programa i primalaca EMBO grantova, čine mrežu vodećih naučnika u Evropi.

Ministarstvo nauke

 

Foto: ukr.media