Rektorat, 04.04.2018

Povodom Dana studenata Rektor se sastao sa predstavnicima Studentskog parlamentaPovodom 4. aprila - Dana studenata, rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić sastao se danas u Rektoratu sa predstavnicima Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, predsjednicom Sarom Arianom Serhatlić, generalnim sekretarom Danilom Jelovcem i studentom povjerenikom MilanomTomićem.

„Poštovanje studentskih prava i efikasna primjena u praksi ostaju visoko na agendi Univerziteta Crne Gore“, kazao je rektor Nikolić na sastanku. On je dodao da će Uprava Univerziteta biti otvorena za sva studentska pitanja u svakodnevnom radu.

„Naravno, u tijesnoj saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta Crne Gore, nastojaćemo da obezbijedimo pravovremeno rješavanje svih potencijalnih problema na obostranu korist“, kazao je Nikolić.

Na sastanku, kojem su prisustvovale i prorektorke prof. dr Đurđica Perović i prof. dr Irena Orović, bilo je riječi o mogućnostima povećanja kvaliteta nastave kao i ostvarenju bolje i neposrednije saradnje. Poseban akcenat je bio na značajnijem učešću studenata u nastavnom procesu, dobijanja povratne informacije o kvalitetu nastave, kao i poboljšanju veza sa privredom i uključivanja u praktičnu nastavu.

„Univerzitet Crne Gore intenzivno radi na podizanju kvaliteta studija, kao i na otvaranju prilika za studente da dio školovanja provedu na razmjeni ili da svršeni visokoškolci nesmetano nastave školovanje u zemlji i inostranstvu, a sa ciljem da steknu znanja i vještine sa kojima će biti konkurentni na tržištu rada. Jedino uz stremljenje ka većem kvalitetu na svim poljima ostvara se put za nesmetanu internacionalizaciju Univerziteta Crne Gore, što je jedan od vodećih trendova u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, ali i za ostvarivanje osnovne funkcije svake visokoškolske ustanove – obrazovanje referentnih kadrova“, zaključio je Nikolić na sastanku.

Na sinoć održanoj svečanoj sjednici Studenstkog parlamenta Univerziteta Crne Gore Rektor Nikolić je uputio čestitku svim studentima, koja je je dostupna ovdje.