Rektorat, 26.04.2018

Okrugli sto o mjerilima, uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja u CANUU Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti organizovan je okrugli sto o mjerilima, uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja. Ispred Univerziteta Crne Gore, okruglom stolu su prisustvovali rektor prof. dr Danilo Nikolić, prorektor i predsjednik Naučnog odbora Senata prof. dr Irena Orović, i direktor Centra za studije i kvalitet doc. dr Sanja Peković.

Na okruglom stolu su izložena iskustva u primjeni mjerila za izbor u akademska zvanja, sa posebnim osvrtom na definisanje dodatnih kriterijuma, te uvažavanje i evaluaciju razničitih oblika naučno-istraživačkih i stručnih doprinosa u okviru akademske zajednice.

Ispred Univerziteta Crne Gore, prisutnima se obratila prorektor prof. dr Irena Orović koja je i član radnog tima za izmjenu mjerila formiranog od strane Savjeta za visoko obrazovanje, ističući da je pored jasno definisanih kriterijuma za izbor u akademska zvanja od izuzetne važnosti način na koji se ti kriterijumi primjenjuju u akademskoj zajednici, odnosno da je ključna konzistentnost u primjeni kriterijuma, jednaki aršini za sve i odsustvo proizvoljnosti u odlučivanju. Prorektor je naglasila primjetan napredak ostvaren po pitanju naučnoistraživačkog i umjetničkog rada na Univerzitetu Crne Gore u prethodnom period, koji je ostvaren prema trenutno važećim mjerilima za izbor u zvanja. Takođe je istakla, da se pored radova koji se objavljuju u časopisima sa eminentnih naučnih listi (SCI/SCIE/SSCI/A&HCI), u kvalitetne naučnoistraživačke doprinose mogu svrstati i sve ostale visoko citirane publikacije, jer citiranost je metrika koja pokazuje koliki je njihov uticaj i značaj u konkretnoj oblasti. Poseban akcenat je stavila na objektivnosti i nepristrasnosti recenzentskog postupka.

Okruglim stolom je predsjedavao predsjednik Odbora za obrazovanje akademik prof. dr Slobodan Backović, a među izlagačima je bila generalna direktorica za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović, predsjednik Savjeta za visoko-obrazovanje prof. dr Srdjan Stanković, predsjednik Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja prof. dr Saša Vujošević, predstavnici 4 univerziteta u Crnoj Gori, članovi CANU, kao i zainteresovani naučni radnici iz šire akademske zajednice.