Rektorat, 27.04.2018

Potpisan memorandum o saradnji sa Agencijom za zaštitu prirode i životne sredineRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić i direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Nikola Medenica potpisali su danas Memorandum o saradnji. 

Vjerujem da će saradnja Univerziteta sa Agencijom  dovesti do sinergije zajedničkih potencijala i rezultirati kvalitetnim projektima i aktivnostima“, kazao je rektor Nikolić povodom potpisivanja ugovora. 

On je dodao da će se saradnja zasnivati na partnerstvu, usklađivanju aktivnosti i blagovremenoj razmjeni  informacija o svim programima i aktivnostima.

„Potencijalne oblasti saradnje su zajednički projekti i pružanje usluga, usaglašenih sa donijetim strategijama Vlade Crne Gore, a čiju realizaciju prati  Agencija za zaštitu prirode i životne sredine“, objasnio je Rektor.

Pored unapređenja saradnje na institucionalnom nivou u pogledu razmjene iskustava, u skladu sa Memorandumom, planirano je organizovanje zajedničkih stručnih skupova i dijaloga, realizivanje zajedničkih projektnih aktivnosti, istraživanja i publikacija, kao i određenih programa obuka i edukacija svih zainteresovanih strana u oblasti zaštite životne sredine.