Rektorat, 27.04.2018

Svečano promovisani doktori nauka i najbolji studenti Univerziteta Crne Gore 2017/18.Univerzitet Crne Gore promovisao je, povodom dana Univerziteta i 44. godine postojanja,  10 doktora nauka i uručio plakete za pet studenata koji su osnovne studije u akademskoj 2017/2018. završili sa najboljim uspjehom.

„Danas dobijate zasluženo priznaje za vaš dugogodišnji rad i istraživačku dosljednost, ali stičete i dodatnu odgovornost da promovišete naučnu izvrsnost, unaprijedite ugled Univerziteta Crne Gore i u međunarodnim okvirima, i da obogatite akademsku baštinu Crne Gore istaknutim naučnim ili umjetničkim dostignućima“, poručio je Rektor Univerziteta Cren Gore prof. dr Nikolić doktorima nauka.  Studentima  koji su zaslužili da budu među najboljima Rektor je izrazio čestitke na maksimalnom zalaganju i radu, sa željom da nastave svoje stručno usavršaanje na Univerzitetu Crne Gore.

Rektor Nikolić se osrvnuo na istorijat Univerziteta, njegov rast tokom godina i podsjetio na  mnogobrojne aktivnosti Univerziteta Crne Gore u 2018 godini.

 „U ovoj godini dodatno radimo na jačanju internacionalizacije i konkurentnosti Univerziteta, kao središta visokoobrazovnog, naučnoistraživačkog, umjetničkog i inovativnog stvaralaštva“, kazao je rektor Nikolić.

On je saopštio, da uz nedavno potpisane bilaterlane sporazume, Univerzitet sada  sarađuje sa 136 univerziteta iz 37 zemalja i da će Univerzitet nastaviti da posvećeno radi na razvoju mobilnosti i razmjeni znanja i vještina. Takođe, najavio je on, od ove godine Univerzitet će preuzeti predsjedavanje asocijacijom univerziteta i istraživačkih centara Jadransko-jonske regije UNIADRION.

„Univerzitet Crne Gore je postao član mreže Vision 2020, koja za cilj ima umrežavanje univerziteta širom Evrope, putem koje se naši istraživači i istraživačke grupe mogu uključiti u veliku mrežu evropskih istraživačkih centara u cilju dobijanja podrške iz ovog programa“, naveo je Nikolić.

Rektor Nikolić je naveo i brojne projekte Univerziteta Crne Gore koji se finansiraju iz nacionalnih i međunarodnih fondova.

Započete su, dodao je, i  pripremne aktivnosti i na izradi Strategije razvoja Univerziteta Crne Gore, kojim bi trebalo da budu definisani dugoročni pravci razvoja Univerziteta, a u čijoj izradi, pored akademske zajednice, imaće značajnu pomoć od strane Evropskih partnera i eksperata iz zemlje i inostranstva.

„Bolja vidljivost i uporedivost u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja i Evropskog istraživačkog prostora su jedan od ključnih prioriteta Univerziteta Crne Gore. Važno uporište Univerziteta Crne Gore u razvoju i primjeni naučne misli predstavljat će budući novi Institut - Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, kao 22. organizaciona jedinica na našem Univerzitetu“, najavio je Nikolić.

On je pojasnio da je osnivanje Instituta proisteklo je iz projekta Centar Izvrsnosti BIO ICT podržanog od strane Ministarstva nauke putem kredita Svjetske banke.

„Cilj osnivanja novog Instituta jeste da se poveća produktivnost i interdisciplinarnost istraživačkih timova našeg Univerziteta, stimuliše saradnja sa međunarodnim istraživačkim institucijama i privrednim sektorom na području tržišno-orjentisanih istraživanja“, kazao je Nikolić.

Rad Centra, dodao je, odvijaće se u kampusu Univerzitetskog centra u Podgorici sve do formiranja naučno-tehnološkog parka, kada se planira da se kompletna infrastruktura preseli u ovaj prostor.

„U procesu smo kreiranja Kancelarije za transfer tehnologija, koja bi u narednom periodu predstavljala podršku inovativnim projektima i komercijalizaciju  istrazivačkih i načunih rezultata“, objasnio je on.

Rektor je izrazio i očekivanje Univerziteta da, uz partnerstvo sa Ministarstvom nauke, u ovoj godini završe idejno rješenje i glavni projekat Naučno Tehnološkog parka, kako bi se u narednoj godini mogli pokrenuti radovi na njegovoj izgradnji u okviru kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore.

„U toku je izrada i seta dokumenata pod nazivom IP policy kojima se definiše kompletan koncept, pravila i postupci zaštite prava intelektualne svojine na Univerzitetu Crne Gore“, kazao je Nikolić i najavio potpisivanje memorandum o saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Crne Goreoblasti.

On je podsjetio i na brojne aktivnosti Univerziteta u pogledu poboljšanja standarda kvaliteta u svim segmentima svog funkcionisanja.  Pored seminara o sprečavanju plagijata i etičkim standardima koji se organizuju u saradnji sa Savjetom Evrope, on je podsjetio  i na počinjanje sa primjenom iThenticate softvera za prepoznavanje plagijata.

„Cilj je ne samo prevencija pojave plagijarizma, već prije svega unapređenje akademskih vještina naučnog pisanja studenata magistarskih i doktorskih studija, kao i stručnih publikacija akademskog osoblja“, kazao je on. 

Rektor Nikolić je istakao i dostignuća istraživača sa Univerziteta Crne Gore, valorizovana su kroz broj citata na Google Scholar-u, koji trenutno iznose 56.025 citata, sa registrovanih 342 Google Scholar naloga. 

„U prethodnom izvještaju koji je bio dostupan u julu 2017.godine, broj citata je iznosio 19.937. Dakle, gotovo utrostručen broj nakon svih preduzetih aktivnosti na nivou cijelog Univerziteta u cilju povećanja vidljivosti naših istraživača“, rekao je Nikolić.

Jedna od nedavno pokrenutih aktivnosti jeste i priprema aplikacije Univerziteta za dobijanje Logo-a izvrsnosti u oblasti unapređenja uslova rada istraživača.

Nikolić je u tom pogledu, kao i u pogledu poboljšanja lakše zaposlivosti studenata,  istakao i predan rad  Univerziteta na izgradnji čvrstih veza sa privredom kroz zajedničke projekte, javno-privatna partnerstva, programe cjeloživotnog učenja i intenzivnije uključivanje privrednika u nastavni proces.

Rukovodilac Centra za doktorske studije prof. dr Predrag Miranović je izrazio zadovoljstvo što Centar za doktorske studije, Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo nauke dijele istu viziju.

„Kvalitet doktorskih studija se mjeri kvalitetom njenih studenata, a najbolje studente možemo privući ukoliko im se pruži perspektiva usavršavanja u prestižnim laboratorijama kroz programe zajedničkih doktorskih diploma. Zato i ulažemo zajedničke napore koji nas vode ka ovom cilju, i nadamo se da ćemo već ove godine upisati prvu generaciju doktoranata stipendista Ministarstva nauke, kazao je Miranović.

Promovisani doktori i studenti

Među promovisanim doktorima nauka su Martin Ćalasan, sa Elektrotehničkog fakulteta, Mehmed Đečević, sa Fakulteta poltiičkih nauka, Đorđe Đuričić, sa Građevinskog fakulteta, Velibor Korać, sa Pravnog fakulteta, Dragana Petrović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Goran Popivoda, sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Olivera Popović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Adnan Prekić, sa Filozofskog fakulteta, Danijela Radojević, sa Filološkog fakulteta i Mihailo Vukmirović, sa Medicinskog fakulteta.

Nagrađeni studenti sa uručenom plaketom Univerziteta Crne Gore, za završene osnovne studije sa najboljim uspjehom su Marko Ivanović, Ninoslava Lalatović, Mihailo Micev, Bojan Pejović, Luka Veljović

Galerija slika

Dokumenti