Rektorat, 03.05.2018

Potpisan ugovor o saradnji sa Univerzitetom u SkadruRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić i rektor Univerziteta Skadar prof. dr. Adem Bekteshi potpisali su ugovor o saradnji, danas, u Albaniji. Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica.

„Danas smo potpisali ugovor o akademskoj saradnji kao priznanje važnosti razmjene na području nastave i istraživanja, kao i posebnih prilika koje pruža jačanje kontakata između predstavnika univerziteta, univerzitetskih jedinica i studenata na našim univerzitetima. Ugovor će odrediti prioritete u saradnji koja je već ranije bila uspostavljena, a sada je dobila i svoju zvaničnu formu", kazao je rektor Nikolić po potpisivanju ugovora.

Saradnja dvije visokoobrazovne institucije se do sada, prema riječima rektora Nikolića, ogledala u naučnoistraživačkoj saradnji, radu na zajedničkim Tempus i Erasmus plus projektima, a u planu su i realizacije zajedničkih projekata i saradnje na području reformi, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i Lisabonskom deklaracijom.

Saradnja se ogledala i u razmjeni akademskog osoblja i saradnji profesora. Profesori sa Univerziteta u Skadru drže nastavu na Studijskom programu za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku, na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Potpisanim ugovorom treba da se podstakne dalja međusobna razmjena i saradnja profesora, istraživača, studenata i drugog osoblja na preddiplomskom i postdiplomskom nivou, kao i razmjena administrativnog osoblja sa ciljem sticanja posebnih iskustava.