Rektorat, 24.05.2018

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. junaProrektorica Univerziteta Crne Gore prof. dr Đurđica Perović učestvovala je na generalnoj skupštini UNIADRION asocijacije  univerziteta Jadransko–jonske inicijative, 21. i 22. maja, na Univerzitetu Alma Mater Studiorum u Bolonji. Predsjedavanje od Univerziteta u Bolonji od 1. juna preuzima Univerzitet Crne Gore.

Na Generalnoj skupštini, prorektorica Perović je istakla da se predsjedavanje Univerziteta Crne Gore poklapa sa predsjedavanjem Crne Gore Jadransko-jonskom inicijativom.

„Univerzitet će svoje predsjedavanje fokusirati na oblasti: turizam, kultura, zaštita životne sredine i plavi rast, u skladu sa prioritetima Crne Gore. Kao domaćin generalne skupštine, koja će se održati krajem maja 2019. godine, naš Univerzitet će organizovati i okrugle stolove na predložene teme, koji će okupiti eminentne profesore iz navedenih oblasti“, kazala je Perović.

Ona je dodala da će Univerzitet Crne Gore tokom predsjedavanja intezivirati podnošenje zajedničkih predloga projekata sa članicama UNIADRIONA za programe EU /IPA, Interreg, Adrion, kao i Erasmus+ projekte za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju, razmjene i kreditne mobilnosti. Takođe, biće riječi i o mogućnostima zajedničkih diploma između parnerskih univerziteta.