Rektorat, 24.05.2018

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u ParizuCrnogorska delegacija učestvovala je danas na Ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu, koja je okupila delegacije zemalja Evropskog prostora visokog obrazovanja. Crnogorsku delegaciju su predstavljali rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministrastvu prosvjete Mubera Kurpejević i predsjednik Studentskog parlamenta UCG  Sara Arianna Serhatlić.

„Konferencija u Parizu je bila prilika za jačanje saradnje između evropskih zemalja na polju poboljšanja kvaliteta visokog obrazovanja“, kazao je rektor Nikolić.

Forum na temu Bolonjske politike i nastavljanja dijaloga između članica i zemalja koje nisu članice Evropskog prostora visokog obrazovanja takođe je bio dio ove konferencije.

„Poruka koja se mogla čuti danas jeste insistiranje na realizaciji temeljnih vrijednosti Evropskog prostora visokog obrazovanja i poboljšanje primjene standarda visokog obrazovanja“, saopštio je Nikolić.

Na Pariškoj konferenciji, u pogledu budućnosti visokog obrazovanja, preporuke ministrima bile su podrška regionalnom uvezivanju, inovacijama u učenju i istraživanju, cjeloživotnom učenju,  promovisanju različitosti, kao i aktivnom ravnopravnom učešću svih zainteresovanih strana u poboljšanju kvaliteta visokog obrazovanja.