Rektorat

Klinička praksa moguća samo u PodgoriciPovodom posljednjih dešavanja koja se odnose na promjenu sjedišta Visoke medicinske škole Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i različitih tumačenja u javnosti tim povodom, dajemo sljedeće saopštenje za javnost:

 Ni političkim pritiscima, ni peticijama nije primjereno regulisati standarde visokog obrazovanja, niti se miješati u unutrašnju organizaciju visokoškolskih ustanova.

U konkretnom slučaju, nije riječ o bilo kakvom hiru koji podrazumijeva promjenu sjedišta ustanove iz jednog grada u drugi, već da se lociranjem Visoke medicinske škole u Podgoricu jedino može ispuniti uslov bazične kliničke prakse da bi se moglo govoriti o evropski regulisanoj struci visoke medicinske sestre i kvalitetu znanja za koji smo odgovorni.

U obrazloženju navedenih stavova, podsjećamo da je akreditacijom Univerziteta Crne Gore 10. maja ove godine, akreditovana i Visoka medicinska škola, čiji je elaborat potpuno usklađen sa evropskim direktivama (2005-36 EV i 2013-55), kojima se podliježe po kriterijumima regulisane profesije.

Poštujući normu koja propisuje najmanje 1/3 teorijske nastave (1533 časa) i najmanje 1/2 praktične (3066) kliničke obuke, uz saglasnost Vijeća Medicinskog fakulteta i Senata Univerziteta Crne Gore, te Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, odlučeno je da sjedište Visoke medicinske škole bude u Podgorici gdje je jedino u Crnoj Gori moguće organizovati kliničku obuku u punom kapacitetu (u našem programu ima  1590 časova teorijske nastave i 3090 časova vježbi i kliničke prakse) i standardu kvaliteta nastave za sticanje kvaliteta znanja i vještina.

Dislociranje Visoke medicinske škole iz Berana u Podgoricu sa stanovišta struke i kvaliteta nastave jedino je ispravno rješenje imajući u vidu da u nastavnoj bazi Opšta bolnica Berane, kao zdravstvenoj ustanovi sekundarnog nivoa, studenti nemaju uslova da obave praksu iz svih oblasti.

Prijedlog o dislokaciji saopštila je i Komisija međunarodih eksperata koja je sačinila izvještaj o akreditaciji  Medicinskog fakulteta, a usvojio Savjet za visoko obrazovanje, i u pripremi elaborata podržalo udruženje medicinskih sestara. U izvještaju je navedeno da je dislokacija Visoke škole uslov da se ostvari stepen kvaliteta nastave koji odgovara evropskim standardima.

Napominjemo i da će u prelaznom periodu pravo studenata ostvareno ugovorom o studiranju u Beranama biti ispoštovano, a Medicinski fakultet se dodatno angažovati da ponudi adekvatnu logistiku. 

Vjerujemo i da su sve dosadašnje nedoumice i sumnje kod svih zainteresovanih strana razriješene nakon predočenih argumenata. 

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print