Rektorat, 28.05.2018

Eksperti iz svijeta o nastavi i učenju zasnovanom na istraživanjuRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić otvorio je danas dvodnevni HERE seminar koji je okupio predstavnike stručnog tima u visokom obrazovanju sa tri kontinenta. Tema seminara je “Nastava i učenje zasnovano na istraživanju: Od nacionalnih i institucionalnih politika do prakse”.

“Ova tema je važna za stratešku budućnost razvoja Univerziteta Crne Gore, posebno sa aspekta promovisanja Univerziteta Crne Gore kao istražvačka institucije. U predstojećem periodu, Univerzitet će  nastojati da se snažnije fokusira na jačanje istraživanja i inovativnog duha na svim nivoima studija“  kazao je rektor Nikolić.

On je najavio da će buduća Strategija razvoja Univerziteta Crne Gore prepoznati istraživačke aktivnosti i inovativne kapacitete kao osnovu za visoki kvalitet nastave i  naučnoistraživački rad.

“Kao jedini državni univerzitet u zemlji,svjesni smo uloge u obrazovanju mladih ljudi koji se moraju pripremiti tako da mogu da odgovore na zahtjeve i potrebe modernog društva i budućih generacija. Kako bismo to postigli, važno je da stimulišemo istraživački rad sa studentima i aktivno promovišemo  kreatvinost i  inovativnost“, kazao je rektor Nikolić.

Međutim, dodaje on, za ispunjavanje ovakve misije neophodan je pravi model. Upravo zbog toga, objasnio je rektor Nikolić, važni su  seminiri koji okupljaju eksperte iz različitih sredina i generišu ideje i pravce budućeg razvoja. 

“Događaj nije manje važan ni u pogledu naših napora za internacionalizaciju, koja bi trebala pridonijeti našem boljom pozicioniranju u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Vidimo to kao priliku za umrežavanje i uspostavljanje potencijalnih novih partnerstva za razmjenu ideja i stručnosti koja će na kraju dovesti do poboljšanja kvaliteta nastave i procesa istraživanja na Univerzitetu Crne Gore - instituciji koja postavlja temelje za razvoj privrede i cjelokupne društvenu zajednice u Crnoj Gori”, rekao je Nikolić.

On je iskazao i zahvalnost crnogorskom HERE Stručnom timu za reformu visokog obrazovanja na ulozi koju su imali u prethodnih nekoliko godina u procesu reformi na Univerzitetu Crne Gore otvarajući brojne diskusije o najvažnim temama u visokom obrazovanja u Crnoj Gori.

Mubera Kurpejović – generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete kazala je da je pored promovisanja istraživanja, važno uvezivanje sa privredom i praktičan istraživački rad u kompanijama koji može dovesti do pomaka u inovacijama i naučnom radu. U skladu sa posljednjim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, naglasila je ona, praktičan dio nastave je obavezan dio kurikuluma za sve institucije visokog obrazovanja.

Šefica Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori Vanja Drljević je izrazila zadovoljstvo na karakteru seminara koji se neće fokusirati samo na Zapadni Baslkan već je mnogo širih razmjera.

„Uloga HERE tima je važna jer je sastavljena od ljudi sa različitih univerziteta, ministarstava i njihova uloga je da skrenu pažnju na važne teme u visokom obrazovanju i pokušaju da utiču na određene odluke u koordinisanom radu, težeći, prije svega, ka boljem sistemu“, zaključila je Drljević iskazavši nadu da će i ovaj seminar učesnike dovesti do važnih smjernica za buduće promjene.

Dvodnevni seminar finansira Erasmus + program Evropske Unije.