Rektorat, 28.05.2018

Potpisan Ugovor o saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinuPotpisan Ugovor o saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu
Ugovor o saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Crne Gore potpisan je danas u okviru svečane proslave jubileja - desetogodišnjice rada Zavoda. Ugovor su potpisali rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić i direktorica Zavoda Valentina Radulović-Sćepanović.
 
 Informaciju o događaju prenosimo sa linka Ministarstva ekonomije:
 
Zavod za intelektualnu svojinu predstavlja temelj sistema zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori i stekao je imidž racionalnog i transparetnog organa javne uprave, efikasnog servisa građana i privrednih subjekata, kazala je ministarka ekonomije Dragica Sekulić.
 
Ona je danas u Crnogorskom narodnom pozorištu (CNP), gdje je svečano obilježeno 10 godina rada Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, kazala da se Zavod pokazao kao pouzdan partner Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Evropske patentne organizacije (EPO) i Zavoda za intelektualnu svojinu EU (EUIPO).
 
„Snažne institucije, savremeno zakonodavstvo, međunarodna saradnja i efikasna zaštita nosilaca prava intelektualne svojine predstavljaju preduslove za unapređenje ekonomskog razvoja Crne Gore i dostizanje evropskih standarda u ovoj oblasti“, kazala je ministarka Sekulić.
 
Ona je dodala da Ministarstvo ekonomije kontinuirano radi na jačanju sistema zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori, koji će, kako je kazala, biti razumljiv i pristupačan svima u crnogorskom društvu i koji će doprinijeti daljem društvenom razvoju i kvalitetu života građana. 
 
„Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, kontinuirano usklađuje svoj pravni sistem sa obavezama koje proizilaze iz pregovaračkog poglavlja VII – Pravo intelektualne svojine i, prema ocjenama Evropske komisije, dostigla je dobar nivo spremnosti u ovom poglavlju“, kazala je ministarka Sekulić.
 
Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore Valentina Radulović-Sćepanović kazala je da je Zavod kroz vrijeme gradio svoju poziciju odgovornog i pouzdanog partnera građanima, stvaraocima i korisnicima dijela intelektualne svojine i svim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom i promovisanja prava interelktualne svojojine.
 
„Implementacija savremenih IT alata i integracija u baze podataka međunarodnih organizacija stub svakog uspješnog poslovanja bez koje je nezamisliv rad bilo kog modernog zavoda. Zato smo već od jeseni prošle godine obnovili saradnju sa EU IPO u dijelu priključenja na TMview i DesignView. Na veliko i obostrano zadovoljstvo postignut je izizetan uspjeh“, kazala je Radulović-Šćepanović.
 
Kako je dodala, Zavod je u martu ove godine dao na raspolaganje svoju bazu podataka o žigovima preko TMView-a, dok će upravo na današnji dan pristupiti DesignView.
 
„Zavod je, takođe, uveliko zakoračio u proces pristupanja u IPAS, wipo alatu. Potpuna implementacija je najavljena za kraj ove godine“, kazala je Radulović Šćepanović.
 
Podsjećamo, nakon obnove nezavisnosti 2006. godine, Crna Gora najprije donosi Ustav kojim garantuje prava intelektualne svojine, Skupština ratifikuje međunarodne ugovore, a Vlada započinje aktivnosti na osnivanju Zavoda za intelektualnu svojinu, koji je počeo sa radom u maju 2008. godine.