Rektorat, 08.06.2018

VII Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemimaVII Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima

VII Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima („7th Mediterranean Conference on Embedded Computing – MECO”) održaće se u periodu od  10. do 14. juna 2018. u Budvi, u Hotelu Budva, sa pridruženim radionicama.

MECO je najreferentnija konferencije potekla sa  crnogorskog tla, citirana u najačim svetskim naučnim bazama kao što su IEEE, SCOPUS, Web of Science (WoS), Google Scholar, ResearchGate itd.  Posjeduje i SJR imakt faktor.

Selektovani radovi sa MECO konferencije se štampaju u specijalnom broju časopisa jednog od najrenomeranijih svetskih izdavača, Elsevier, časopis „Microprocessors and Microsystems“. MECO radovi su citirani preko 4000 puta prema Google Scholaru, a ima veoma visok rejting academik.microsoft.  Ove godine bilježi rekord, 143 selektovana naučna rada iz preko 40 zemalja širom svijeta.

Među radionicama, interesantne će biti teme radionica VI  EUROMICRO/IEEE Workshop u ugrađenim sajber fizičkim sistemima i Aktuelni trendovi i računarske i inženjerske metode u medicini i rehabilitaciji.

Ove godine, po drugi put u istoriji konferencije,  imamo čast da na njoj učestvuje  jedan Nobelovac, Sir Richard Timothy Hunt, FRS FMedSci FRSE, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, 2001.

Prvi dan konferencije , 11. jun, posvećen je temi Medicine and technology, na kojem će uvodna predavanja imati Nobel Sir Tim Hunt i prof. dr Zoran Krivokapić (Medicinski fak. Beograd). Istog dana će predavanja održati  Rainer Leupers, RWTH Aachen University and Koen de Bosschere, Gent University kao i Schahram Dustdar, Technical University Wien. 

Drugi dan je posvećen temi: Technologies for socialy responsible ECONOMY gdje ćemo imati priliku  da slušamo Howarda Moskowitza, Harvard University,dobitnika nagrade Sigma-Xi, ekvivalent Nobela u marketingu,  Agnisa Stibea, MIT, Eduard Mehofer, Technical University Wien itd.

Treći dan je posvećen temi Advances in computing sa glavnim govornicima Naim Dahnoun, University of Bristol, Israel Koren, University of Massachusetts, Amherst,  Onur Mutlu, Carnegie Mellon University & ETH Zurich.

MECO konferencijom i ECYPS Workshopom predsjedavaju prof.  Radovan Stojanović sa Elektrothničkog fakulteta  UCG -a i prof.  dr Lech Jozwiak sa Tehničkog Univerziteta u Eindhovenu, Holandija.

Univerzitet Crne Gore je od 2012, jedan od glavnih organizatora MECO konferencije. U tom duhu očekuje se da će konferenciju otvoriti prof. dr Danilo Nikolić, rektor Univerziteta Crne Gore. 

Pored UCG-a organizatori konferencije su i Tehnički Univerzitet u Eindhovenu, Ryazanski radioelektronski univerzitet, Tehnički Univerzitet u Pragu, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Zagrebu,  IEEE, krovna  organizacija elektrotehničkih i računarsko-informacionih nauka u svijetu, EUROMICRO, Evropska asocijacija za mikroelektroniku, MANT, Crnogorska Asocijacija za Nove tehnologije, MECOnet,  Ministarstvo nauke Crne Gore, kompanije Čikom i Plantaže.